Kriteerit

Joutsenmerkki on vapaaehtoinen. Yritykset voivat hakea merkkiä tuotteilleen tai palveluille, jotka täyttävät niille asetetut kriteerit. Pohjoismainen ympäristömerkintä on laatinut kriteerit lähes 65 eri tuoteryhmälle. Nämä kriteerit ottavat huomioon kunkin tuoteryhmän kannalta merkittävimmät ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta.

Joutsenmerkin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä, johon pyritään askel kerrallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kriteereitä tiukennetaan asteittain. Kriteerit ovat voimassa määräajan, yleensä kolmesta viiteen vuotta. Tällöin kriteereitä tarkistetaan muun muassa uuden ympäristötiedon, tekniikan kehityksen sekä markkinatilanteen mukaisesti.

Kun kriteereitä tiukennetaan, luvanhaltijat joutuvat hakemaan merkkiä uudestaan. Tästä syystä markkinoilla olevien Joutsenmerkittyjen tuotteiden määrä vaihtelee vuosittain. Vapaaehtoisuuden vuoksi tuotteille voidaan asettaa tiukempia vaatimuksia kuin mitä lait ja asetukset vaativat.

Lue, mihin ympäristöongelmiin Joutsenmerkki etsii ratkaisuja.

Laadun tae

Joutsenmerkki toimii myös laadun takeena, sillä ympäristömerkittyjen tuotteiden tulee toimia ja kestää vähintään yhtä hyvin kuin muut vastaavat tuotteet.

RPS-menettely

Ehdotukset uusiksi tuoteryhmiksi testataan niin sanotulla RPS-menettelyllä.

  • R tarkoittaa relevanssia eli liittyykö tuoteryhmään ympäristöongelma ja kuinka suuri se on.
  • P  tarkoittaa potentiaalia eli voidaanko ympäristöongelmalle tehdä jotain.
  • S tulee ruotsinkielen sanasta styrbarhet eli ohjattavuus, joka määrittelee muun muassa sen, voiko Joutsenmerkki tehdä ongelmalle jotain.

Ehdota uutta tuoteryhmää vastaamalla ehdotuslomakkeen kysymyksiin ja lähettämällä se osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi.

Avoin lausuntokierros

Joutsenmerkinnän periaatteena on avoimuus, jolloin kaikki kiinnostuneet voivat tutustua merkin saamisen ehtoihin sekä myös vaikuttaa niiden sisältöön. Tämä toteutetaan kriteerien kehittämisvaiheessa viimeistään avoimella lausuntokierroksella. Usein kriteerityössä käytetään hyväksi ulkopuolista asiantuntijaryhmää.

Valitse alla olevasta listasta tuoteryhmä, jonka kriteereistä olet kiinnostunut.