Painopisteet

Painopisteet

Joutsenmerkki tunnistaa elinkaaren tärkeimmät ympäristö- ja terveysongelmat. Kunnianhimoisilla kriteereillä on neljä keskeistä painopistettä: ilmasto, luonnon monimuotoisuus, kiertotalous ja kemikaalit.

Joutsenmerkin kriteerien painopisteitä

Ilmasto

Päästöjä vähennetään esimerkiksi panostamalla energiatehokkuuteen ja suosimalla kestävästi tuotettua uusiutuvaa energiaa.

Biodiversiteetti

Luonnon monimuotoisuutta suojellaan mm. raaka-aineiden alkuperään ja jäljitettävyyteen liittyvillä vaatimuksilla.

Kiertotalous

Luonnonvaroja säästyy, kun suositaan kierrätysmateriaaleja ja suunnitellaan tuotteet helposti kierrätettäviksi.

Kemikaalit

Tiukat rajoitukset haitallisille kemikaaleille tekevät Joutsenmerkitystä tuotteesta turvallisen valinnan.

Työn perusta

Ehdotukset Joutsenmerkin uusiksi tuote- ja palveluryhmiksi testataan niin sanotulla RPS-menettelyllä:

  • R tarkoittaa relevanssia eli liittyykö tuoteryhmään ympäristöongelma ja kuinka suuri se on.
  • P tarkoittaa potentiaalia eli voidaanko ympäristöongelmalle tehdä jotain.
  • S tarkoittaa ohjattavuutta (sanoista steerability/styrbarhet), joka määrittelee muun muassa sen, miten hyvin Joutsenmerkki voi ongelmaan puuttua.

Vasta kun kaikki RPS:n kolme parametria täyttyvät, Joutsenmerkki voi laatia toimivat kriteerit tuote- tai palveluryhmälle.