Pohjoismainen organisaatio

Ympäristömerkinnän kansallisissa toimistoissa työskentelee tällä hetkellä noin 180 työntekijää. Joutsenmerkki-työtä tekee ammattilaisia niin kemian, tekniikan ja ympäristötieteen kuin markkinoinnin ja viestinnän alalta.

Pohjoismaiden ministerineuvoston kuluttajasektori perusti Joutsenmerkin vuonna 1989. Vuodesta 2006 lähtien vastuu on ollut ympäristösektorilla. Suomi, Ruotsi, Norja ja Islanti ovat olleet mukana Joutsenmerkki-yhteistyössä alusta alkaen, ja Tanska tuli mukaan vuonna 1998.

Joutsenmerkin myöntämisperusteet valmistellaan pohjoismaisissa asiantuntijaryhmissä. Kaikki maat, Suomessa Ympäristömerkintä Suomi Oy, osallistuvat myöntämisperusteiden laadintaan, käsittelevät lupahakemukset, myöntävät merkin käyttöluvat sekä valvovat merkin käyttöä.

Pohjoismaisella tasolla työtä koordinoi pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta, NMN (Nordisk miljömärkningsnämnd). NMN:n jäsenet tulevat kansallisista ympäristömerkintälautakunnista. Pohjoismainen lautakunta päättää mm. siitä, mitkä tuoteryhmät tulevat merkinnän piiriin ja millaiset vaatimukset tuotteiden tulee täyttää.

Tutustu Joutsenmerkkiin muissa Pohjoismaissa: