Julkiset hankinnat

Julkiset hankinnat

Julkinen sektori hankkii tavaroita ja palveluja vuosittain noin 47 miljardilla eurolla. Määrä on noin 20 prosenttia bruttokansantuotteesta. Julkisella sektorilla on sekä mahdollisuus että velvollisuus käyttää valtavaa ostovoimaansa viisaasti.

Hankintalaki tarjoaa hyvät mahdollisuudet ympäristönäkökohtien ja ympäristömerkkien huomioimiseen julkisissa hankinnoissa. Lain lähtökohta on, että hankintayksiköt voivat edellyttää kilpailutuksen kohteena olevilta tuotteilta tai palveluilta tiettyä ympäristömerkkiä.

Aiemmin hankintalaki mahdollisti ainoastaan ympäristömerkkien taustalla olevien kriteerien vaatimisen ja toivotun ympäristömerkin perään oli lisättävä ilmaisu ”tai vastaava”. Nykyään hankintayksikkö voi vaatia tiettyä merkkiä näytöksi siitä, että hankinnan kohde vastaa vaadittuja ympäristöominaisuuksia.

Ympäristömerkkien edut hankkijoille

Hankkimalla ympäristömerkittyjä tuotteita ja palveluita autat vähentämään hankintojen ympäristövaikutuksia. Joutsenmerkityistä ja EU-ympäristömerkityistä tuotteista ja palveluista on paljon muutakin hyötyä.

 1. Luotettavat ympäristökriteerit hankinnalle

  Julkisen hankkijan ei tarvitse itse kehitellä ympäristövaatimuksia tuotteille ja palveluille. Ympäristömerkki kertoo, että tuote kuuluu ympäristön kannalta tuoteryhmänsä parhaimmistoon.

 2. Helpompi seurata ja valvoa

  Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki ovat takuu siitä, että tuote tai palvelu on tiukkojen ympäristövaatimusten mukainen. Ne asettavat tuotteelle tiukat ympäristöä koskevat vaatimukset kaikissa elinkaaren vaiheissa.

  Ympäristömerkin edellyttäminen on helppo tapa huomioida ympäristönäkökohdat julkisessa hankinnassa, sillä hankintayksikön ei tarvitse itse seurata ja valvoa, täyttääkö tuote tai palvelu sille asetetut vaatimukset. Hankintayksikkö tarkastaa vain, että tuotteelle tai palvelulle on myönnetty ympäristömerkki.

 3. Pienempi riski

  Ympäristömerkintä valvoo jatkuvasti, että Joutsenmerkityt tai EU-ympäristömerkityt tuotteet täyttävät niille asetetut kriteerit. Molempien merkkien luvissa on aikarajoitus. Kun luvan voimassaoloaika päättyy, yrityksen on haettava ympäristömerkkiä uudelleen.

  Vaatimusten täyttymistä valvotaan riippumattomien laboratorioiden tekemillä kattavilla testeillä sekä todistusten ja dokumentoinnin avulla. Valvontaan kuuluu myös tarkastuskäyntejä riippumatta siitä, tapahtuuko valmistus Suomessa tai Aasiassa.

  Ympäristömerkkien kriteerejä arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti. Siten merkit pysyvät ajan tasalla. Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki ovat kolmannen osapuolen sertifiointeja, jotka perustuvat standardiin ISO14024.

 4. Imago ja uskottavuus vahvistuvat

  Ympäristömerkit ovat hyvin tunnettuja ja niillä on positiivinen ja uskottava imago. Esimerkiksi Joutsenmerkki on Suomen tunnetuin ympäristömerkki. Julkiset hankkijat voivat hyödyntää tätä omassa viestinnässään ja markkinoinnissaan.

 5. Tavoitteiden seuranta

  Kun julkinen hankkija asettaa vuosittaiset tavoitteet ympäristömerkityille hankinnoille, niitä on helppo seurata. Helpointa on aloittaa tuotteista, joissa ympäristömerkittyjen tuotteiden valikoima on suuri, kuten puhdistusaineet, paperit ja painotuotteet. Myöhemmin voi laajentaa uusille alueille, kuten Joutsenmerkittyyn rakentamiseen.

Opas ympäristömerkeistä julkisissa hankinnoissa

Lataamalla oppaan saat runsaasti lisätietoa ympäristömerkityistä hankinnoista. Latauslinkki avautuu tälle sivulle heti täytettyäsi lomakkeen.