Ympäristömerkintä Suomen strategiakuva vuodelta 2022. Visio, missio ja arvot.

Tietoa meistä

Suomessa Pohjoismaista ympäristömerkkiä eli Joutsenmerkkiä hallinnoi Ympäristömerkintä Suomi Oy. Ympäristömerkinnän asiantuntijat osallistuvat merkin kriteerien laadintaan, käsittelevät hakemuksia ja valvovat merkin luvanhaltijoita. Ympäristömerkinnän tehtäviin kuuluu myös merkkien viestintä ja markkinointi.

Ympäristömerkintä on valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan tytäryhtiö. Toiminta saa valtiontukea, mutta suurin osa liikevaihdosta tulee lupatuloista eli Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin hakemus- ja vuosimaksuista. Ympäristömerkinnän työtä Suomessa ohjaa työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön koolle kutsuma Ympäristömerkintälautakunta.

Visiomme

Tavoitteemme on olla kestävien kulutustottumusten johtava esikuva

Missiomme

Teemme ympäristön kannalta hyvät valinnat helpoiksi ja mahdollisiksi

Arvomme

  • Uskottava
  • Inspiroiva
  • Herkkäkorvainen

Pohjoismaista yhteistyötä

Joutsenmerkin kriteerit valmistellaan pohjoismaisissa asiantuntijaryhmissä. Kaikki maat osallistuvat kriteerien laadintaan, käsittelevät lupahakemukset, myöntävät merkin käyttöluvat sekä valvovat merkin käyttöä.

Pohjoismaisella tasolla Joutsenmerkin työtä koordinoi Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta, jonka jäsenet tulevat kansallisista lautakunnista. Pohjoismainen lautakunta päättää mm. siitä, mitkä tuoteryhmät tulevat merkin piiriin ja millaiset vaatimukset tuotteiden tulee täyttää.

Ympäristömerkintä Suomi Oy:n henkilökuntaa vuonna 2022.

Henkilökunta

Joutsenmerkin pohjoismaisessa organisaatiossa työskentelee lähes 200 työntekijää. Suomessa merkkiä hoitaa Ympäristömerkintä Suomi 20 henkilön voimin. Ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Ympäristömerkintälautakunta

Ympäristömerkintälautakunnan tarkoituksena on edistää sekä Joutsenmerkin että EU-ympäristömerkin toimintaa Suomessa. Ympäristömerkintälautakunnassa on edustajia kaupan alalta, kuluttaja- ja ympäristöorganisaatioista, ammattijärjestöistä sekä viranomaistahoilta.

Vastuullisuus

Ympäristömerkintä Suomi tarjoaa vastuullisuuden työkaluja – Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki – kuluttajille, yrityksille ja julkisille hankkijoille. Myös omalta toiminnalta edellytetään vahvaa ympäristövastuuta.

Pohjoismainen organisaatio

Joutsenmerkki toimii kaikissa Pohjoismaissa. Maakohtaisilta sivustoilta löydät runsaasti tietoa merkistä myös ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi ja islanniksi ja kansainväliseltä sivustolta englanniksi.