Ympäristömerkintä Suomen strategiakuva vuodelta 2022. Visio, missio ja arvot.

Tietoa meistä

Suomessa Pohjoismaista ympäristömerkkiä eli Joutsenmerkkiä hallinnoi Ympäristömerkintä Suomi Oy. Ympäristömerkinnän asiantuntijat osallistuvat merkin kriteerien laadintaan, käsittelevät hakemuksia ja valvovat merkin luvanhaltijoita. Ympäristömerkinnän tehtäviin kuuluu myös merkkien viestintä ja markkinointi.

Ympäristömerkintä on valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan tytäryhtiö. Toiminta saa valtiontukea, mutta suurin osa liikevaihdosta tulee lupatuloista eli Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin hakemus- ja vuosimaksuista. Ympäristömerkinnän työtä Suomessa ohjaa työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön koolle kutsuma Ympäristömerkintälautakunta.

Visiomme

Tavoitteemme on olla kestävien kulutustottumusten johtava esikuva

Missiomme

Teemme ympäristön kannalta hyvät valinnat helpoiksi ja mahdollisiksi

Arvomme

  • Uskottava
  • Inspiroiva
  • Herkkäkorvainen
Ympäristömerkintä Suomi Oy:n henkilökuntaa vuonna 2022.

Henkilökunta

Joutsenmerkin pohjoismaisessa organisaatiossa työskentelee lähes 200 työntekijää. Suomessa merkkiä hoitaa Ympäristömerkintä Suomi 20 henkilön voimin. Ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Ympäristömerkintälautakunta

Ympäristömerkintälautakunnan tarkoituksena on edistää sekä Joutsenmerkin että EU-ympäristömerkin toimintaa Suomessa. Ympäristömerkintälautakunnassa on edustajia kaupan alalta, kuluttaja- ja ympäristöorganisaatioista, ammattijärjestöistä sekä viranomaistahoilta.

Vastuullisuus

Ympäristömerkintä Suomi tarjoaa vastuullisuuden työkaluja – Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki – kuluttajille, yrityksille ja julkisille hankkijoille. Myös omalta toiminnalta edellytetään vahvaa ympäristövastuuta.

Pohjoismaiden neuvoston ja ministerineuvoston lippu

Pohjoismainen organisaatio

Joutsenmerkin työtä tehdään paikallisesti, mutta tiiviissä pohjoismaisessa yhteistyössä. Merkin taustalla vaikuttaa Pohjoismaiden ministerineuvosto, joka on myös perustanut Joutsenmerkin.