Lautakunta

Ympäristömerkintälautakunnan tarkoituksena on edistää sekä Joutsenmerkin että EU-ympäristömerkin toimintaa Suomessa. Lautakunnassa on edustajia kaupan alalta, kuluttaja- ja ympäristöorganisaatioista, ammattijärjestöistä sekä viranomaistahoilta.

Ympäristömerkintälautakunta ottaa kantaa muun muassa

 • uusien tuoteryhmien valintaan
 • ympäristömerkin kriteereihin
 • kriteerien valmisteluun liittyviin keskeisiin ympäristökysymyksiin ja niitä käsitteleviin selvityksiin Suomen osalta.

Ympäristömerkintälautakunta 2015-2017

Puheenjohtaja:

 • Magdalena Lönnroth, Kirkon eläkerahasto

Jäsenet:

 • Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Taina Nikula, ympäristöministeriö
 • Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus
 • Terhi Salminen, Kaupan liitto
 • Sampo Seppänen, Suomen Yrittäjät
 • Mia Suominen, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
 • Jenni Vainioranta,  Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet fr.
 • Pekka Vuorinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Ympäristömerkintälautakunnan asiantuntijat:

 • Karin Bergbom, Ympäristömerkintä – Motiva Services Oy
 • Kirsi Auranmaa, Ympäristömerkintä – Motiva Services Oy