Lautakunta

Ympäristömerkintälautakunnan tarkoituksena on edistää sekä Joutsenmerkin että EU-ympäristömerkin toimintaa Suomessa. Lautakunnassa on edustajia kaupan alalta, kuluttaja- ja ympäristöorganisaatioista, ammattijärjestöistä sekä viranomaistahoilta.

Ympäristömerkintälautakunta ottaa kantaa muun muassa

 • uusien tuoteryhmien valintaan
 • ympäristömerkin kriteereihin
 • kriteerien valmisteluun liittyviin keskeisiin ympäristökysymyksiin ja niitä käsitteleviin selvityksiin Suomen osalta.

Ympäristömerkintälautakunta 2018-2020

Puheenjohtaja:

 • Astrid Thors, Varatuomari

Jäsenet:

 • Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Simon Le Roux, Ympäristöministeriö
 • Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus
 • Hannu T. Mattila, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
 • Maria Svinhufvud, Kaupan liitto
 • Asta Kuosmanen, Marttaliitto
 • Malva Green, Luonto-Liitto ry
 • Tiina Vyyryläinen,  Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet fr.
 • Pirita Lindell, Teknologiateollisuus

Ympäristömerkintälautakunnan asiantuntijat:

 • Karin Bergbom, Ympäristömerkintä Suomi Oy
 • Kirsi Auranmaa, Ympäristömerkintä Suomi Oy