Lautakunta

Ympäristömerkintälautakunnan tarkoituksena on edistää sekä Joutsenmerkin että EU-ympäristömerkin toimintaa Suomessa. Lautakunnassa on edustajia kaupan alalta, kuluttaja- ja ympäristöorganisaatioista, ammattijärjestöistä sekä viranomaistahoilta.

Ympäristömerkintälautakunta ottaa kantaa muun muassa

 • uusien tuoteryhmien valintaan
 • ympäristömerkin kriteereihin
 • kriteerien valmisteluun liittyviin keskeisiin ympäristökysymyksiin ja niitä käsitteleviin selvityksiin Suomen osalta.

Ympäristömerkintälautakunta 2021-2023

Puheenjohtaja:

 • Astrid Thors, Varatuomari

Jäsenet:

 • Simon Le Roux, Ympäristöministeriö
 • Mikko Holma, Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Pirita Lindell, Teknologiateollisuus
 • Maria Nymander, Kaupan liitto (Berner Oy)
 • Tiina Vyyryläinen, Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet fr.
 • Marja Jallinoja, Luonnonvarakeskus LUKE
 • Salka Orivuori, Marttaliitto ry
 • Irene Korimäki, Palvelualojen ammattiliitto ry
 • Jari Natunen, Suomen Luonnonsuojeluliitto ry
 • Henriikka Hellström, RIL ry
 • Tero Heinonen, Suomen ympäristökeskus

Ympäristömerkintälautakunnan asiantuntijat:

 • Karin Bergbom, Ympäristömerkintä Suomi Oy
 • Kirsi Auranmaa, Ympäristömerkintä Suomi Oy