Vastuullisuus

Vastuullisuus

Ympäristömerkintä Suomi tarjoaa vastuullisuuden työkaluja – Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki – kuluttajille, yrityksille ja julkisille hankkijoille. Myös omalta toiminnalta edellytetään vahvaa ympäristövastuuta.

Ympäristömerkintä noudattaa – osana Motiva-konsernin ympäristöpolitiikkaa – sisäistä ympäristöohjetta, joka kannustaa ekologisempaan työskentelyyn. Ohje kattaa toimintatapoja energiankulutukseen, hankintoihin, jätteisiin ja kierrätykseen sekä työmatkoihin liittyen.

Ympäristömerkintä asetti vuoden 2020 alussa kestävän kehityksen Sitoumus2050-yhteiskuntasitoumuspalvelussa tavoitteeksi pienentää hiilijalanjälkeä vähentämällä energiankulutusta ja työmatkustuksen päästöjä.

Vuonna 2021 sekä energiankulutus että työmatkustamisen päästöt pienenivät vuoden 2019 lähtötasosta huomattavasti: sähkönkulutus oli yli 50 % pienempi (7MWh/á → 3,5MWh/á) ja lentomatkailusta aiheutunut hiilijalanjälki oli lähes 100 % pienempi (15 000 tCO₂ → 1,8 tCO₂).

Pandemia-aika on oleellisesti edistänyt organisaation vähähiilisyyttä, sillä työntekijät ovat olleet etätyössä ja työmatkustusta ei käytännössä ole juuri ollut. Kun pandemia väistyy ja uusi työntekemisen malli muotoutuu, omat päästövähennystavoitteet arvioidaan uudelleen.

Verkostoja ja yhteistyötä

Ympäristömerkintä on mukana YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteessa. Global Compact Network Finland on aloitteen paikallisverkosto, joka auttaa yrityksiä rakentamaan vastuullista liiketoimintaa ja sitoutumaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Löydät vuoden 2021 raporttimme alta.

Ympäristömerkintä on osa Motiva-konsernia, joka on Green Building Councilin ja FIBS ry:n jäsen. FIBS on Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto, kestävän liiketoiminnan vauhdittaja ja yritysten asiantuntijuuden kehittäjä.

Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki ovat myös kansainvälisen Global Ecolabelling Networkin jäseniä.