Vastuullisuus

Vastuullisuus

Ympäristömerkintä Suomi tarjoaa vastuullisuuden työkaluja – Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki – kuluttajille, yrityksille ja julkisille hankkijoille. Myös omalta toiminnalta edellytetään vahvaa ympäristövastuuta.

Kädenjälkemme

Toimintamme vaikuttavuus perustuu kestävämmän kulutuksen edistämiseen. Ohjaamme tarjontaa ja kysyntää kestävämpään suuntaan ja helpotamme ympäristölle parempien valintojen tekoa.

Autamme asiakkaitamme kehittämään ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita ja palveluita muuttuvissa toimintaympäristöissä. Elinkaaripohjaisia kriteerejä tiukennetaan noin viiden vuoden välein, muun muassa uuden ympäristötiedon, tekniikan kehityksen sekä markkinatilanteen mukaisesti.

Yhdessä yritysten, julkisten hankkijoiden sekä kuluttajien kanssa edistämme kestäviä kulutustottumuksia yhteiskunnassa.

Yhteiskuntavastuu ja verkostot

Vastuullisuus ohjaa meitä myös organisaationa. Noudatamme konsernin eettisiä ohjeita sekä sisäistä ympäristöohjetta ekologisemmasta työskentelystä ja omaksumme herkästi uusia toimintatapoja oman hiili- ja ympäristöjalanjälkemme minimoimiseksi. Raportoimme hiilijalanjälkemme vuosittain konsernin yritysvastuuraportissa.

Työnantajana edistämme henkilöstön hyvinvointia sekä osallisuutta ja työelämän monimuotoisuutta lisääviä käytäntöjä.

Ympäristömerkintä Suomi on mukana YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteessa. Ympäristömerkintä on osa Motiva-konsernia, joka on Green Building Councilin ja yritysvastuuverkosto FIBS ry:n jäsen. Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki ovat myös kansainvälisen Global Ecolabelling Networkin jäseniä.

Lisätietoa