Vastuullisuus

Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki ovat vastuullisuuden työkaluja kuluttajille, yrityksille ja julkisille hankkijoille. Ympäristömerkintä haluaa olla kestävän elämäntavan esikuva, ja siksi vastuullisuustyö ulottuu myös sisäiseen toimintaan.

Tutustu Motivan ja Ympäristömerkinnän yritysvastuuraporttiin 2021.

Oman toiminnan vastuullisuus

Ympäristömerkintä on sitoutunut pienentämään omasta toiminnastaan aiheutuvaa hiilijalanjälkeä ja edistämään vastuullisia sisäisiä hankintoja.

Korona-aika on oleellisesti parantanut näitä tavoitteita, koska työntekijät ovat etätyössä ja työmatkustusta ei käytännössä juuri ole. Kun pandemia helpottaa ja uusi työntekemisen malli muotoutuu, myös oman toiminnan vastuullisuuden tavoitteet määritellään uudelleen.

Omassa toiminnassa sitouduttiin vuonna 2020:

  • Kuluttamaan vähemmän energiaa toimistovalaistuksen sähkönkulutusta pienentämällä. Vuoden 2020 sähkönkulutuksen tavoitellaan olevan 10 prosenttia pienempi kuin vuonna 2019. Tämä pyritään saavuttamaan siirtymällä loisteputkilampuista LED-lamppuihin. Valot sammutetaan toimistossa tilasta poistuttaessa.
  • Pienentämään työmatkustamisesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Koska Ympäristömerkintä on pohjoismainen organisaatio ja ympäristökriteerit tehdään tiiviissä yhteistyössä viiden kansallisen toimiston välillä, työmatkustusta kertyy jonkin verran. Vuoden 2020 lentomatkailun aiheuttaman hiilijalanjäljen tavoitellaan olevan 20 prosenttia pienempi kuin vuonna 2019. Tavoite saavutetaan korvaamalla fyysiset kokoukset entistä useammin virtuaalikokouksilla.
  • Tekemään vastuullisia sisäisiä hankintoja. Esimerkiksi toimiston kokoustarjoiluissa suositaan sertifioituja, palmuöljyttömiä, luomumerkittyjä ja kasvipohjaisia tuotteita. Kierrätystasoa parannetaan siirtymällä leasing-tietokoneisiin. Mahdollisuutta ympäristömerkityn siivouspalvelun käyttöön selvitetään ja edistetään.

Vastuullisuuden työkalu kuluttajille, yrityksille ja julkisille hankkijoille

Ympäristömerkinnän hallinnoimien Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin tavoitteena on vähentää kulutuksen aiheuttamaa ympäristön kokonaiskuormitusta. Tavoitteena on yhä vahvempi profiloituminen vastuullisuuden työkaluna kuluttajille, yrityksille ja julkisille hankkijoille. Tahtotilana on, että vuonna 2025:

  • Ympäristömerkit ovat edelleen tunnettuja ja arvostettuja kuluttajien keskuudessa
  • Ympäristömerkittyjen tuotteiden määrä Suomessa on kasvanut 15 prosentilla
  • Ympäristömerkkien hyödyntäminen julkisten hankkijoiden keskuudessa on noussut

Kaikkia vastuullisuustavoitteita mitataan ja niiden edistymisestä raportoidaan vuosittain. Tarkemmat mittarit voit lukea kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Sitoumus 2050 -sivuilta täältä ja täältä.

Verkostoja ja yhteistyötä

Ympäristömerkintä on mukana YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteessa. Global Compact Network Finland on aloitteen paikallisverkosto, joka auttaa yrityksiä rakentamaan vastuullista liiketoimintaa ja sitoutumaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Löydät vuoden 2021 raporttimme täältä.

Ympäristömerkintä on osa Motiva-konsernia, joka on Green Building Councilin ja FIBS ry:n jäsen. FIBS on Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto, kestävän liiketoiminnan vauhdittaja ja yritysten asiantuntijuuden kehittäjä.

Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki ovat myös kansainvälisen Global Ecolabelling Networkin jäseniä.