Kestävä kehitys

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet pyrkivät ratkaisemaan ilmastonmuutoksen vuoteen 2030 mennessä. Joutsenmerkki on tehokas työkalu kestävän tulevaisuuden rakentamiseen, sillä se edistää aktiivisesti yhtätoista kestävän kehityksen 17 tavoitteesta.

Yleisellä tasolla Joutsenmerkki edistää kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyteen pyrkivää tavoitetta 12. Joutsenmerkki pyrkii vähentämään tuotannon ja kulutuksen haitallisia ympäristövaikutuksia. Näin varmistetaan sekä kestävä tuotanto että kestävä arvoketju – ja loppuasiakas saa kestävällä tavalla valmistettuja tuotteita.

Joutsenmerkittyjä tuotteita valmistetaan kaikkialla maailmassa. Tiukat ympäristövaatimukset ulottuvat lakia laajemmalle tuotantopaikasta riippumatta. Näin voimme taata ympäristöä vähemmän kuormittavat tuotantotavat – myös kehittyvissä maissa.

Joutsenmerkki painottaa ympäristönäkökulmaa, mutta myös terveydellisillä ja sosiaalisilla näkökulmilla on merkitystä.

Pohjoismailla on yleisesti hyvät edellytykset saavuttaa useimmat kestävän kehityksen tavoitteet, mutta olemme vasta puolivälissä tavoitteen 12 saavuttamisessa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet