Rekisteriseloste

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Ympäristömerkintä Suomi Oy
Pohjoinen Rautatiekatu 25
00100 HELSINKI
Puh. +358 (0) 9 6122 5000

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Minna Kinnari, markkinointipäällikkö
minna.kinnari@ecolabel.fi
p. +358 (0) 44 339 5545

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Joutsenmerkin verkkosivujen markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään viestintä-, markkinointi- ja tutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista
– nimi
– sukupuoli
– puhelin
– sähköposti
– yritys ja asema
– puolue (vain ehdokkaat vaaleissa)
– yrityksen osoitetiedot
– IP-osoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ensisijaisesti rekisteröity henkilö itse.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Description of file under the Personal Data Act