Teollisuuden puhdistusaineet

Joutsenmerkki voidaan myöntää tuotantotiloissa ja teollisuuden tuotantolaitoksissa käytettäville puhdistus- ja rasvanpoistoaineille. Tuotteen on ensisijaisesti pystyttävä poistamaan öljyjäämät, vaha, rasva, lika, pöly ja mahdollisesti ruoste. Tuotetta tulee ensisijaisesti markkinoida teollisuuden ammattikäyttäjille.

Joutsenmerkityt teollisuuden puhdistus- ja rasvanpoistoaineet kuuluvat tuoteryhmässään vähiten ympäristöä kuormittaviin tuotteisiin.

Kriteerit on laadittu elinkaarinäkökulmasta, ja niiden tarkoituksena on varmistaa ympäristöystävällisyys tuotannon, käytön ja jätehuollon ajalta.

Teollisuuden puhdistusaineiden suurin ympäristövaikutus syntyy vasta käytön jälkeen, kun tuotteet joutuvat puhdistamoiden kautta ympäristöön. Asettamalla tuotteiden sisältämille aineille vaatimuksia, voidaan ympäristön kuormitusta vähentää. Vaatimukset koskevat muun muassa terveysvaarallisuusluokittelua, ympäristölle haitallisten aineiden pitoisuutta sekä hajoavuutta.

Ympäristövaikutukset riippuvat myös siitä, miten tuotetta käytetään. Siksi tarvitaan annosteluohjeita ja tehokkuustestivaatimuksia osoittamaan, että tuote on tehokas suositellulla annostuksella. Yliannostelu lisää ympäristövaikutuksia kaikissa tuotteen elinkaaren vaiheissa.

Joutsenmerkityt teollisuuden puhdistusaineet:

  • pystyvät poistamaan öljyä, rasvaa ja likaa olemalla samalla ympäristön kannalta hyvä vaihtoehto
  • täyttävät tiukat vaatimukset hajoavuudelle ja biokertyvyydelle ja ympäristölle haitallisille aineille
  • ovat tehokkuustestattuina yhtä hyviä kuin vastaavat markkinoilla olevat tuotteet

Joutsenmerkillä on omat kriteerinsä henkilökohtaisen hygienian tuotteille, auton- ja veneenhoitoaineille, elintarvike- tai lääketeollisuuden käyttöön tarkoitetuille puhdistusaineille ja muille puhdistusaineille.

 

Versio 3.2 Voimassa 10.06.2015 - 31.12.2023

Kriteeridokumentti

Täytettävät liitteet

Taustamuistio

DID-listat ja CDV-laskelma

Joutsenmerkin maksut

Uusi hakemus:                      3 000 €,
Uusintahakemus:                 1 500 €,
Laajennus/muutos tuntiveloitusena:

  • < 4 h -> 375 €
  • 4-8 h -> 750 €
  • ≥ 8 h -> 1 500 €

Pohjoismaiden ulkopuolisten matkojen tarkastuskäyntimaksut:

Eurooppa 1 500 € , muu maailma 2 500 €. Mahdolliset lisäpäivät 1 000 €/ per päivä, myös erityiset lisäkustannukset laskutetaan asiakkaalta. Pohjoismaissa lisätarkastuksesta laskutetaan 500 € per käynti.

Mikroyrityksille (alle 10 työntekijää ja lvv alle 2 M€) myönnetään 50 % alennus hakemusmaksusta. Sekä hakijan että valmistajan on oltava mikroyritys.

Vuosimaksu on 0,3 %  Joutsenmerkittyjen tuotteiden liikevaihdosta Pohjoismaissa. Minimimaksu on 2 000 € ja maksimimaksu  on 100 000 € Pohjoismaissa.

Pohjoismaiden ulkopuolisen myynnin osalta perusmaksuksi tulee 2 000 €, jos myynti Pohjoismaiden ulkopuolella ylittää 300 000 €.

Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %. Maksettuja maksuja ei palauteta.

 

Lisätietoja

Heidi Vaarala 040 5288 597

Myynti ja markkinointi

Riikka Holopainen 040 5710 364