Kuvituskuva.

Vaatteet ja tekstiilit

Joutsenmerkitty tekstiili on valmistettu ympäristöä säästäen. Merkki on tae siitä, että vaatekappaleen matka puuvillapelloilta tehtaalle sekä sieltä kaupan hyllylle noudattaa tiukkoja ympäristövaatimuksia.  

Jokainen pohjoismaalainen kerää ostoskoriinsa tekstiilejä keskimäärin 14 kiloa vuodessa. 2000-luvulta lähtien tekstiilien tuotanto on kaksinkertaistunut ja vaatteiden sekä kenkien kulutukselle arvioidaan jopa 63 prosentin kasvua vuoteen 2030 mennessä. Tämän seurauksena tekstiiliala saastuttaa enemmän kuin lento- ja laivaliikenne yhteensä.

Samaan aikaan pikamuotiyritysten tuotantovauhti kiihtyy ja vaatteita myydään edullisemmin kuin koskaan aikaisemmin. Kuitenkin yhä useampi kuluttajista kiinnittää huomiota tuotteen elinkaareen kuten vaatteiden kestävyyteen ja kierrätettävyyteen. He myös vaativat yrityksiltä konkreettisia tekoja ympäristön hyväksi.

79 % haluaa valita ympäristöystävällisiä vaatteita.
7/10 olisi valinnut Joutsenmerkityn vaatteen, jos sellainen olisi ollut saatavilla.

Pohjoismainen kuluttajakysely vaatteista ja tekstiileistä (Nordic Ecolabelling & IPSOS 2018)

Joutsenmerkityssä tekstiilissä on huomioitu tuotteen elinkaari

Joutsenmerkki asettaa tekstiileille tiukat vaatimukset, jotka kattavat niiden koko tuotantoketjun. Joutsenmerkityssä tekstiilissä on otettu huomioon tuotteen valmistamiseen käytetyt raaka-aineet, tuotannossa käytetyt kemikaalit sekä lopullisen tekstiilin laatu ja elinikä. Lisäksi työntekijöiden oikeudet pitää olla huomioituna Joutsenmerkityssä tekstiilissä. Kriteerien tarkoitus on vähentää tekstiiliteollisuuden ympäristövaikutuksia ja lisätä kiertotaloutta.

Tekstiiliteollisuudella on neljänneksi suurimmat ympäristövaikutukset koko maailmassa. Tuotanto kuluttaa vettä, energiaa ja raaka-aineita sekä lisää kasvihuonepäästöjä. Muun muassa EU:n lainsäädännöllä on pyritty puuttumaan tekstiiliteollisuuden ongelmakohtiin kuten työntekijöiden olosuhteisiin tai kemikaalien käyttöön, mutta myös ympäristömerkit asettavat tiukkoja kriteereitä valmistajille.

Kuluttajien ostokäyttäytymisellä on myös suuri merkitys. Jos vaatekaupasta valitaan enemmän ympäristömerkittyjä tuotteita, se voi luoda yrityksille paineita valmistaa tekstiilejä ympäristöasiat huomioiden.

Vastuullisuudesta puhutaan yhä enemmän tekstiiliyritysten markkinoinnissa. Yritys saattaa esittää toiminnastaan viherväittämiä tai kutsua itseään vastuulliseksi ilman kunnollisia perusteita. Lisäksi osa yrityksistä käyttää itsensä kehittämiä ympäristömerkkejä, jotka eivät välttämättä ole riippumattomia tai luotettavia. Tällainen toiminta voi näyttäytyä viherpesuna.

Joutsenmerkin teettämän tutkimuksen mukaan 57 prosenttia kuluttajista ei luota yrityksen esittämiin ympäristöväitteisiin. Lisäksi 65 prosenttia pitää yritysten omia ympäristömerkkejä epäluotettavina. Tekstiilin vastuullisuutta on haastava jäljittää, sillä tuotantoketjut ovat pitkiä. Sen vuoksi kuluttajan kannattaa etsiä tuotteesta ympäristömerkkejä tai Reilun kaupan merkkiä, mikä takaa, että tekstiilin tuotantoketju täyttää sille määritetyt tiukat kriteerit.

  • Kuluta kohtuullisesti ja harkiten käyttämällä luonnonkuituja kuten puuvillaa ja villaa sekä kierrätettyjä kuituja. Tutustu myös second hand -valikoimaan.
  • Pidennä tuotteen käyttöikää korjaamalla tai huoltamalla tekstiilejä.
  • Tutustu tarkemmin ympäristömerkkeihin ja opettele tunnistamaan viherpesu tuotteiden markkinoinnissa.

Jotta tekstiili saa Joutsenmerkin, sen täytyy täyttää tiukat kriteerit. Ne kattavat tuotteen ominaisuuksien sekä tuotantoketjun lisäksi työolot sekä käytetyt kemikaalit. Tärkeää on myös huomioida tuotannossa veden- ja energiankulutus. Tekstiilien valmistuksessa tulee noudattaa YK:n työntekijöiden oikeuksia koskevaa yleissopimusta (ILO). Kriteerit koskevat myös materiaalivalintoja. Tuotannossa tulee käyttää kierrätettyjä tai uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja kuituja tai luomupuuvillaa.

Ostaessasi uutta t-paitaa, saatat miettiä, pysyykö paita hyvänä muutamaa pesukertaa pidempään. Jos tekstiili on Joutsenmerkitty, sen valmistuksessa on huomioitu laatua koskevat kriteerit. Tuotteen laatua arvioidaan muun muassa mittaamalla kankaan venymistä, kestävyyttä sekä värin pitävyyttä. Lisäksi tarkkaillaan, ilmestyykö vaatteen pinnalle nukkaa tai muuta kulumaa kuten reikiä. Tekstiilituotannossa tuotteen elinkaarta tarkastellaan puuvillapelloilta tehtaalle sekä sieltä kaupan hyllylle saakka. 

Moni tekstiili valmistetaan puuvillasta tai muusta luonnonkuiduista. Materiaalina puuvilla on kestävä, mutta sen tuotannosta seuraa kuitenkin useita ympäristövaikutuksia. Puuvillaa viljellään usein jo valmiiksi kuivilla alueilla, joten sen kasvatukseen tarvittava runsas kastelu vähentää pohjaveden määrää sekä tekee maaperästä suolapitoisemman. Lisäksi viljely keskittyy kehitysmaihin, joissa haasteena on työntekijöiden oikeuksien toteutuminen.

Puuvillan viljelyyn liittyviin ongelmiin on pyritty vastaamaan muun muassa erilaisten sertifikaattien avulla, jotka ohjaavat valmistajaa tekemään ympäristölle parempia ratkaisuja. Joutsenmerkityissä vaatteissa käytettävälle puuvillalle ja muille luonnonkuiduille on asetettu esimerkiksi luomu-, kierrätys- ja kemikaalivaatimuksia. Joutsenmerkki puuvillatuotteessa kertoo sen olevan sataprosenttisesti luomua tai kierrätyskuitua. Merkki kattaa myös kiellon geenimuunneltujen materiaalien käytöstä.

Luonnonkuiduista villan pitää myös olla täysin luomua, kierrätettyä tai perinteisin menetelmin tuotettua. Selluloosapohjaisen viskoosin tuotannossa puolestaan painotetaan kemikaaliturvallisuutta.

Synteettisistä kuiduista kenties tunnetuimpia ovat polyesteri, elastaani, akryyli ja polyamidi. Ne on usein valmistettu fossiilisista raaka-aineista kuten muovista. Monesti halvemmat vaatteet on tehty synteettisistä kuiduista, sillä niiden valmistaminen on edullisempaa. Kuitenkin esimerkiksi polyamidia käytetään pieninä määrinä lisäämään tekstiilin kestävyyttä. Nykypäivänä on myös vähitellen alettu kierrättämään synteettisiä kuituja, mikä taas vähentää tarvetta tuottaa täysin uusia raaka-aineita.

Joutsenmerkki on asettanut kriteereitä synteettisille kuiduille. Niiden täytyy olla joko kierrätettyjä tai valmistettu uusiutuvista raaka-aineista. Tekstiilin valmistajan on uusien kriteerien mukaan mitattava, kuinka paljon mikromuovia irtoaa synteettisistä tekstiileistä. Joutsenmerkki on tiettävästi ensimmäinen sertifiointijärjestelmä, joka asettaa vaatimuksia tekstiilien mikromuoveille.

Tekstiilin valmistamisessa käytetään lähes 2 500 erilaista kemikaalia. Ruotsin kemikaaliviraston mukaan niistä 1 150 on luokiteltu vaaralliseksi. Vaatteiden valmistamiseen kuten värjäämiseen, valkaisuun tai viimeistelyyn tarvitaan kemikaaleja, mutta niiden täytyy olla turvallisia niin ympäristölle, valmistajille kuin tuotteen käyttäjälle.

Tekstiilien valmistuksessa työskentelevät altistuvat herkemmin kemikaaleille. Tähän on pyritty puuttumaan rajoittamalla haitallisten kemikaalien käyttöä niin EU:n lainsäädännön kuin ympäristömerkkienkin avulla. Joutsenmerkityn tekstiilin tuotantokemikaalit on tarkistettu ja ne läpäisevät yleiset vaatimukset muun muassa kielletyistä aineista. Joutsenmerkitty vaate takaa tekstiilin turvallisuuden myös kemikaalien osalta.

Kiinnostuitko Joutsenmerkin hankkimisesta tuotteellenne? Voit lukea lisää kriteereistämme täältä. Joutsenmerkki on takuu siitä, että tekstiili on tiukkojen ympäristövaatimusten mukainen kaikissa elinkaaren vaiheissa. Se myös helpottaa kuluttajia tekemään ympäristölle parempia valintoja.

Voit tutustua Joutsenmerkittyihin tekstiileihin myös webinaaritallenteiden avulla. Brändinomistajille, jälleenmyyjille ja tekstiilivalmistajille suunnatuissa englanninkielisissä webinaareissa käydään läpi Joutsenmerkittyjen tekstiilien kriteerejä ja hakuprosessia.