Saaristomaisema Tukholman edustalla

Ilmastonmuutos

Joutsenmerkki on tehokas työkalu kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Kriteerejä laadittaessa huomioidaan tuotteen koko elinkaari – raaka-aineista tuotantoon, käyttöön ja kierrättämiseen. Kokonaisvaltainen lähestymistapa on elintärkeä, jotta voidaan vähentää kokonaisvaikutuksia luonnolle ja ilmastolle.

Joutsenmerkityt tuotteet vähentävät ilmastovaikutuksia usealla eri tavalla. Kriteerien painopisteitä ovat:

  • Energia: Pienempi energiankulutus, energiatehokkuus, muutos fossiilisista kestäviin, uusiutuva energia – siis vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä
  • Materiaalit: Siirtyminen kestäviin materiaaleihin, joilla on pienempi vaikutus ilmastoon
  • Laatu: Pidempi elinkaari laatu- ja suunnitteluvaatimusten myötä
  • Jätteet: Uusiokäyttö, kierrätys ja jätteiden minimointi

Kiertotalous ja ilmasto ovat yhteydessä toisiinsa – toimet kiertotalouden edistämiseksi auttavat myös vähentämään kasvihuonepäästöjä. Melkein puolet näistä päästöistä ovat peräisin päivittäin käyttämiemme tuotteiden valmistuksesta.

Pienempi ilmastovaikutus ilman kompromisseja muilla osa-alueilla

Joutsenmerkin kokonaisvaltainen lähestymistapa tarkoittaa, ettei yhden negatiivisen ympäristövaikutuksen pienentäminen aiheuta haittoja elinkaaren muissa vaiheissa.

Tämä  tarkoittaa, että Joutsenmerkin vaatimukset pienentävät tuotteiden ilmastovaikutuksia – ilman kompromisseja esimerkiksi biodiversiteetin, terveyden tai maapallon rajallisten resurssien käytön suhteen.

Joutsenmerkki tekee töitä sen eteen, että muutos kohti kestävämpiä teknologioita ja tuotantoprosesseja kiihtyy. Merkki auttaa yrityksiä vähentämään kasvihuonepäästöjä koko arvoketjussa – aiheuttamatta muita ongelmia ympäristölle.

Joutsenmerkin vaatimuksia tuotteille ja palveluille arvioidaan säännöllisesti. Niitä myös tiukennetaan tuoreimman tutkimustiedon ja markkinakehityksen mukaisesti. Kunnianhimoiset mutta realistiset vaatimukset varmistavat jatkuvan kestävän kehityksen. Kasvihuonepäästöt pienenevät, kun tavanomaiset tuotteet tai palvelut, joilla on isommat ympäristövaikutukset, vaihdetaan Joutsenmerkittyihin.

Työkalu yrityksille, kuluttajille ja hankkijoille

Joutsenmerkki on yrityksille yksinkertainen ja tehokas keino viestiä sitoutumisesta ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentämiseen. Se on tunnettu ja luotettava merkki Pohjoismaissa: yhdeksän kymmenestä pohjoismaalaisesta tunnistaa merkin. Kuluttajat ja julkiset hankkijat voivat merkin avulla tunnistaa ympäristön ja ilmaston kannalta parhaat tuotteet.

Joutsenmerkki edistää useiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Keskeisiä ovat etenkin tavoite 12 (vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto) sekä tavoitteet 7, 9 ja 13, jotka sisältävät ilmastonmuutosta lieventäviä toimenpiteitä.

Lisätietoa