Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on merkittävin yksittäinen ympäristöongelma. Joutsenmerkki onkin asettanut kaikkien tuotteidensa kriteereihin ilmastoon liittyviä vaatimuksia.

Toimimalla näin Joutsenmerkki pyrkii ohjaamaan kulutusta ilmastoa vähemmän kuormittavaan suuntaan.

Eri tuotteiden ja palveluiden vaikutukset ilmastoon ovat erilaisia. Esimerkiksi biopolttoaineiden tai paperituotteiden ilmastovaikutukset ovat suuremmat kuin esimerkiksi shampoon tai pesuaineiden. Tämän takia joidenkin tuoteryhmien kriteereissä painotetaan ilmastoon liittyviä vaatimuksia, kun taas toisissa painotetaan esimerkiksi rehevöitymiseen tai kemikalisoitumiseen liittyviä vaatimuksia.

Lähtökohtana on energia- ja materiaali- tehokkuus koko elinkaaren ajan

Joutsenmerkin kriteereiden lähtökohtana on energia- ja materiaalitehokkuus koko elinkaaren ajan. Kriteereissä asetetaan mm. tiukkoja raja-arvoja energiankulutukselle sekä kasvihuonekaasujen päästöille. Lisäksi vaatimuksilla edistetään uusiutuvan energian käyttöä.

Uusiutuvan energian lisäksi monen tuoteryhmän kriteereissä vaaditaan uusiutuvia raaka-aineita. Niiden tuotannon tulee olla kestävää, jotta vältytään mm. sademetsien tai vanhojen metsien raivaamiselta. Tuotteiden tulee usein myös olla uudelleenkäytettäviä tai kierrätettäviä. Ilmastovaikutuksia vähennetään myös minimoimalla jätteiden syntyä. Jopa tuotepakkauksille asetetaan tiukkoja tehokkuusvaatimuksia.