Teemat

Saaristomaisema Tukholman edustalla

Ilmastonmuutos

Joutsenmerkki on tehokas työkalu kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Kriteerejä laadittaessa huomioidaan tuotteen koko elinkaari – raaka-aineista tuotantoon, käyttöön ja kierrättämiseen.

Kiertotalous

Maapallon resursseja käytetään liikaa, ja maailman jätemäärä vain jatkaa kasvuaan. Kiertotaloudelle on suuri tarve. Joutsenmerkki on selkeä työkalu kiertotalouden edistämiseen.

Luonnon monimuotoisuus

Biodiversiteetin vaalimisella ja luontokadon pysäyttämisellä on Joutsenmerkin kriteereissä suuri painoarvo. Sen lisäksi, että monimuotoinen luonto on itseisarvo, biodiversiteetin säilyttäminen on elinehto myös ihmisille.

Vesinäytteenotto

Kemikaalit

Kemikaaleja on kaikkialla, eikä kemikaalitonta tuotetta olekaan. Kemikaalien välillä on kuitenkin merkittäviä eroja niin terveyden kuin ympäristön näkökulmasta – Joutsenmerkki on aina tae turvallisemmasta valinnasta.

Kestävä kehitys

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet pyrkivät ratkaisemaan ilmastonmuutoksen vuoteen 2030 mennessä. Joutsenmerkki on tehokas työkalu kestävän tulevaisuuden rakentamiseen, sillä se edistää aktiivisesti yhtätoista kestävän kehityksen 17 tavoitteesta.

Rakentaminen

Joutsenmerkin kriteerit varmistavat, että asuintalo tai koulurakennus on ympäristöystävällinen koko sen elinkaaren ajan – rakennusvaiheesta materiaalien kierrätykseen asti.

Sijoitusrahastot

Sijoittaminen

Vastuullisen sijoittamisen maailmanlaajuiset markkinat kasvavat nopeasti. Siitä on muodostumassa yhä useammalle sijoittajalle – niin instituutioille kuin yksityishenkilöillekin – sopiva lähestymistapa sijoittamiseen.

Kuvituskuva.

Vaatteet ja tekstiilit

Joutsenmerkitty tekstiili on valmistettu ympäristöä säästäen. Merkki on tae siitä, että vaatekappaleen matka puuvillapelloilta tehtaalle sekä sieltä kaupan hyllylle noudattaa tiukkoja ympäristövaatimuksia.