Kemialliset rakennustuotteet

Joutsenmerkki voidaan myöntää kemiallisiin rakennustuotteisiin kuuluville sisä- ja ulkorakentamisessa sekä erilaisilla alustoilla käytettäville nestemäisille tai kovettamattomille tuotteille. Merkki voidaan myöntää myös koti- ja ammattikäytön liimoille, tiivistemassoille, täyteaineille sekä ulkomaaleille ja lakoille.

Tuoteryhmään eivät kuulu liimat, jotka on tarkoitettu muuhun teolliseen käyttöön kuin rakentamiseen, kuten huonekalujen tai rakennuslevyjen valmistukseen. Teolliseen käyttöön tarkoitettujen liimojen kriteerit määritellään Liimat -kriteereissä. Sisämaalien ja -lakkojen vaatimukset määritellään omissa kriteereissään. Tähän tuoteryhmään voidaan myöhemmin lisätä soveltuviksi kemiallisiksi rakennustuotteiksi luettavia nestemäisiä tai kovettamattomia tuotteita.

Kriteerit on laadittu elinkaarinäkökulmasta, ja niiden tarkoituksena on varmistaa ympäristöystävällisyys tuotannon, käytön ja jätehuollon ajalta. Joutsenmerkityt kemialliset rakennustuotteet kuormittavat ympäristöä ja terveyttä vähemmän, sillä niiden ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien määrää on rajoitettu. Myös päästöjä ilmakehään ja veteen on rajoitettu.

Rakennuslevyille, taloille, ikkunoille, ulko-oville, lattianpäällysteille, huonekaluille ja kestävälle puutavaralle on omat Joutsenmerkki-kriteerinsä.

Versio 2.19 Voimassa 19.03.2014 - 30.06.2024

Kriteeridokumentit

Täytettävät liitteet

Force majeure

Joutsenmerkin maksut

Uusi hakemus:          3 000 € sisältäen 8 reseptiä, ylimenevät reseptit 375 €/resepti.
Uusintahakemus:     1 500 € sisätäen 8 reseptiä, ylimenevät reseptit 188 €/resepti.
Laajennukset ja muutokset tuntiveloituksena:

 • < 4 h: 375 €/h
 • < 8 h: 750 €/h
 • ≥ 8 h: 1 500 €

Mikroyrityksille (alle 10 työntekijää ja  lvv alle 2 M€) myönnetään 50 % alennus hakemusmaksusta.

Pohjoismaiden ulkopuoliset tarkastuskäynnit:
Eurooppa 1 500 € käynti/tuotantolaitos.
Muu maailma  2 500 € käynti/tuotantolaitos.

Mahdolliset lisäpäivät 1 000 €/ per päivä, myös erityiset lisäkustannukset laskutetaan asiakkaalta. Pohjoismaissa lisätarkastuksesta laskutetaan 500 € per käynti.

Vuosimaksu on 0,3 % Joutsenmerkittyjen tuotteiden liikevaihdosta Pohjoismaissa.
Minimimaksu on 2 000 € ja maksimimaksu on 100 000 €.

Pohjoismaiden ulkopuolisen myynnin osalta perusmaksuksi tulee 2 000 €, jos myynti Pohjoismaiden ulkopuolella ylittää 300 000 €.

Luvanhaltija saa halutessaan lisätä tähän tuoteryhmään ”Sisämaalit ja lakat” -tuoteryhmän liikevaihdon yltääkseen maksimimaksuun.

Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %. Maksettuja maksuja ei palauteta.

MAKSUT/TAVARARYHMÄ 1.1.2021 alkaen:

Kemialliset rakennustuotteet -tuoteryhmä on jaetteu seuraaviin tavararyhmiin:

 • Ulkomaalit ja -lakat
 • Korroosionsuoja-aineet teollisuuden ja infrastruktuurin sovelluksiin
 • Muut teollisuusmaalit ja -lakat
 • Liimat, tiivistysaineet ja täyteaineet
 • Kyllästysaineet laatoille, kiville ja betonille

Uusi hakemus:          3 000 € sisältäen 8 reseptiä, ylimenevät reseptit 375 €/resepti.
Uusintahakemus:     1 500 € sisätäen 8 reseptiä, ylimenevät reseptit 188 €/resepti.
Laajennukset ja muutokset tuntiveloituksena:

 • < 4 h: 375 €/h
 • < 8 h: 750 €/h
 • ≥ 8 h: 1 500 €

Mikroyrityksille (alle 10 työntekijää ja  lvv alle 2 M€) myönnetään 50 % alennus hakemusmaksusta.

Pohjoismaiden ulkopuoliset tarkastuskäynnit:
Eurooppa 1 500 € käynti/tuotantolaitos.
Muu maailma  2 500 € käynti/tuotantolaitos.

Mahdolliset lisäpäivät 1 000 €/ per päivä, myös erityiset lisäkustannukset laskutetaan asiakkaalta. Pohjoismaissa lisätarkastuksesta laskutetaan 500 € per käynti.

Pohjoismaiden ulkopuolisen myynnin osalta perusmaksuksi tulee 2 000 €, jos myynti Pohjoismaiden ulkopuolella ylittää 300 000 €.

Luvanhaltija saa halutessaan lisätä tähän tuoteryhmään ”Sisämaalit ja lakat” -tuoteryhmän liikevaihdon yltääkseen maksimimaksuun.

Vuosimaksut/tavararyhmä:

 •  0,3 %  alle 30 M€ Joutsenmerkittyjen tuotteiden liikevaihdosta Pohjoismaissa
 • 0,05 % yli 30 M€ Joutsenmerkittyjen tuotteiden liikevaihdosta Pohjoismaissa

Minimimaksu on 2 000 € ja maksimimaksu on 100 000 € / tavararyhmä Pohjoismaissa.

Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %. Maksettuja maksuja ei palauteta.

Lisätietoja

Mari Åkerberg 050 548 1468

Myynti ja markkinointi

Riikka Holopainen 040 5710 364