Vesinäytteenotto

Kemikaalit

Kemikaaleja on kaikkialla, eikä kemikaalitonta tuotetta olekaan. Kemikaalien välillä on kuitenkin merkittäviä eroja niin terveyden kuin ympäristön näkökulmasta – Joutsenmerkki on aina tae turvallisemmasta valinnasta.

Joutsenmerkin kemikaaleihin liittyvät kriteerit ovat aina lainsäädäntöä tiukemmat, ja varovaisuusperiaatteen mukaisesti sellaiset kemikaalit kielletään, joista ei tiedetä riittävästi.

Joutsenmerkki tarkkailee tuotteita ja niiden sisältämiä kemikaaleja elinkaaripohjaisesti: huomioon otetaan niin valmistus ja käyttö kuin kierrätys tai uusiokäyttökin. Kaikkea arvioidaan terveys, turvallisuus ja ympäristö edellä, ja olennaista on, että tuote on kestävä ja palvelee käyttötarkoituksessaan.

Kemikaaleilla on olennaisia tehtäviä, esimerkiksi estää pilaantumista tai suojata tuleen syttymiseltä. Kemikaaleja ja niiden nimiä on kuitenkin vaikea tulkita kuluttajana, vaikka ne olisikin listattu tuoteselosteeseen. Tässä kolmannen osapuolen sertifioinnilla on olennainen rooli: tehdä monimutkainen taustatyö valmiiksi kuluttajaa varten.

Joutsenmerkki kieltää esimerkiksi syöpää aiheuttavat, mutageeniset, lisääntymiselle vaaralliset ja hormonitoimintaa häiritsevät aineet. Herkistäville ja ympäristölle haitallisille aineille on tiukat vaatimukset.

Syitä on monia: aineet saattavat esimerkiksi olla myrkyllisiä vesieliöille tai vaarallisia perimälle tai lisääntymiskyvylle. Toisaalta rajoittamisen tai kiellon syyksi riittää sekin, että aine hajoaa luonnossa hyvin hitaasti tai ei lainkaan.

Joutsenmerkittyjä tuotekategorioita, joissa kemikaalien rajoittaminen on olennaisessa osassa, ovat muun muassa kosmetiikka, siivousaineet, tekstiilit, maalit ja muut rakennusmateriaalit. Lapset ovat aikuisia herkempiä kemikaaleille, ja siksi lapsille suunnatuissa Joutsenmerkityissä tuotteissa on vielä tiukemmat kriteerit.

Haastavaa kemikaaleissa on niiden yksilöllisten vaikutusten lisäksi myös eri kemikaalien yhteisvaikutus (ns. kemikaalicocktail): kemikaaleissa 1+1 ei välttämättä olekaan 2, vaan esimerkiksi 5. Tästäkin syystä käytöstä kannattaa karsia haitalliset kemikaalit ja myös sellaiset, joista ei tiedetä tarpeeksi.

Hajusteet ovat erityisen ongelmallisia, sillä niitä ei tarvitse selvittää tuoteselosteessa yhtä yksityiskohtaisesti kuin muita ainesosia. Monissa tuotteissa Joutsenmerkki kieltää hajusteet kokonaan, joissakin tuotteissa ne sallitaan, mutta silloinkin kriteerit ovat tiukat. Valmistajien pitää valita tuoksut, joissa on mahdollisimman vähän haitallisia ja herkistäviä aineita.

Joutsenmerkityissä tuotteissa haitalliset kemikaalit on kielletty tai niiden käyttöä rajoitettu riippumatta siitä, tulevatko ne luonnosta vai ovatko ne ihmisen valmistamia. Haitallisia aineita esiintyy myös luonnossa, eikä niin sanotusti luonnollinen alkuperä välttämättä takaa turvallisuutta.