SOLin pääkonttori Helsingissä

SOLin Joutsenmerkitty siivouspalvelu tukee hotellien ympäristötyötä – ympäristötietoisuus alalla kasvussa

Ympäristömerkin mukaiset toimintatavat ulottuvat myös hotellisiivousta laajemmin SOLin toimintaan. Yhä useampi asiakas painottaakin ympäristöasioita hankinnoissaan.

SOLin Joutsenmerkityn siivouspalvelun asiakkaina on niin suuria hotelliketjuja kuin pienempiäkin yrityksiä. Hotellille Joutsenmerkitty siivouspalvelu on helppo tapa varmistaa, että ympäristöasioista huolehditaan myös siivouksessa.

Pohjoismaiden tunnetuin ympäristömerkki vaatii siivouspalvelulta järjestelmällistä ympäristötyötä, ja hotellisiivouksessa järjestelmällisyys onkin valttia.

– Hotellissa jokainen päivä on erilainen. Ei voi tarkkaan tietää, minkä verran työtä eli siivottavia huoneita on joka päivä. Järjestelmällisyys on tärkeää siltäkin kannalta, SOL Palvelujen kehitysjohtaja Riitta Sirviö sanoo.

Joutsenmerkitystä siivouspalvelusta on hyötyä myös, jos hotelli hakee itselleen Joutsenmerkkiä. Hotelleilta edellytetään muun muassa ympäristömerkittyjen puhdistusaineiden käyttöä, josta Joutsenmerkitty siivouspalvelu pitää tietenkin huolen.

Puhdasta tulee oikeilla menetelmillä

Siivouspalvelun Joutsenmerkki tarkoittaa toki paljon muutakin kuin ympäristömerkittyjä puhdistusaineita. Niin ympäristön kuin tilojen käyttäjienkin kannalta hyvä lopputulos varmistetaan esimerkiksi henkilökunnan koulutuksella ja laadunvalvonnalla.

– Juuri kävin yhdessä siivoamassamme hotellissa ja oli kyllä todella puhdasta, vaikka aika kriittisesti asioita katsonkin, SOL Palvelujen työsuojelupäällikkö Minna Länsimies sanoo.

Myös pesuaineiden tarkka annostelu on tärkeää. Liiallinen siivouskemikaaleilla läträäminen paitsi kuormittaa turhaan ympäristöä ja työntekijöiden terveyttä, myös heikentää siivouksen jälkeä. Nykyaikaisilla menetelmillä aineita tarvitaan lopulta melko vähän, etenkin jos käytetään kuhunkin tarpeeseen suunniteltuja täsmätuotteita.

– Työsuojelupäällikkönä olen huomannut, että tietoisuus kemikaalien käytöstä on kasvanut niin valmistajien kuin työntekijöidenkin keskuudessa. Uudet menetelmät otetaan hyvin vastaan, vaikka vanhoja juurtuneita tapojakin on, Länsimies kertoo.

SOLin hotellisiivouspalvelulle myönnettiin Joutsenmerkki vuonna 2018.

Myös kehitysjohtaja Sirviö on pannut merkille alalla tapahtuneen tervetulleen muutoksen.

– Joskus ennen tahtoi olla niin, että lähdettiin isolla mopilla kiertämään ja likaa lähinnä tasoiteltiin ympäriinsä. Tai tehtiin hirveän vahvoja pesuaineliuoksia. Pinnoille kerrostuva pesuaine imee likaa itseensä, ja sitten kemikaaleja jouduttiin taas käyttämään paljon, että pesemällä sotketun pinnan saa puhtaaksi, Sirviö muistelee.

Esimerkiksi mikrokuituvälineiden yleistyminen vähensi siivouskemikaalien kulutusta. Mikrokuitumopin kanssa työskentely on myös kevyempää.

Vaikka siivousmenetelmät ovat kehittyneet ja nykyään yhtä puhdasta tulee vähemmillä aineilla, samalla moni yritys on pyrkinyt säästämään tinkimällä siivouksesta. Julkisten hankintojen valintakriteerinäkin on usein lähinnä halvin hinta, joka ei ole omiaan nostamaan siivouksen laatutasoa, vaikka erilaiset laatu- ja ympäristövaatimukset ovatkin yleistyneet.

– Kun aloitin alalla, suunnilleen joka päivä siivottiin kaikki pinnat. Sitten alettiin siirtyä kerran kaksi viikossa ja tarpeen mukaan siivoamiseen. Mentiinköhän vähän liiankin harvaan? Sirviö pohtii.

On toki myös kohteita, joissa puhtaudesta ei voi tinkiä. Toimistoympäristössä siivous on ehkä enemmän viihtyvyysasia, mutta esimerkiksi elintarviketehdas ei käynnisty, jos hygienia ei ole kunnossa.

Ympäristövaatimukset yleistymässä

Myös hotellille siivous on keskeinen osa toimintaa ja asiakaskokemusta. Moni hotelli haluaa erottautua niin laadulla kuin ympäristöarvoillakin.

Ympäristö- ja vastuullisuusasioita painotetaan yritysten hankinnoissa ylipäätään yhä enemmän.

– Isoilla teollisuusyrityksilläkin on tarkkoja vaatimuksia. Kysytään, miten ympäristö-, laatu- ja työturvallisuusasiat on hoidettu. Myös sosiaalisen vastuun kuten syrjinnän ja hyväksikäytön ehkäisemisen suhteen ollaan entistä valveutuneempia, Länsimies kertoo.

Jos siivousyritys haluaa kehittää toimintaansa ympäristöä vähemmän kuormittavaksi – ja ehkä joskus saavuttaa Joutsenmerkinkin – SOLilta vinkataan järjestelmällisyyden ja työntekoa helpottavien menetelmien tärkeydestä.

– Toiminnan on oltava standardoitua. Tarvitaan helposti omaksuttavat menetelmät ja työntekijöiden tueksi huolella mietityt välineet, Länsimies sanoo.

SOLin kehystetty Joutsenmerkki-sertifikaatti