Elinkaariajattelu

Elinkaariajattelu

Joutsenmerkityt tuotteet ja palvelut täyttävät tiukat ympäristövaatimukset, jotka perustuvat elinkaariajatteluun. Siinä arvioidaan muun muassa materiaalien alkuperä, tuotannon ja käytön energiankulutus sekä kemikaalien käyttö ja jätteiden synty koko tuotanto- ja kulutusketjun aikana.

Raaka-aineet

Kaikki tavarat ja tuotteet on valmistettu raaka-aineista. Valmistamiseen on kulunut energiaa, vettä, usein monia kemikaaleja tai harvinaisia raaka-aineita. Joutsenmerkin tavoitteena on raaka-aineiden kulutuksen vähentäminen ja kierrätyksen lisääminen. Lisäksi raaka-aineet tulisi kerätä tavoilla, jotka eivät tuhoa ihmisten, eläinten eikä kasvien elinoloja. Vaatimuksia on lisäksi muun muassa kestävälle metsätaloudelle.

Tuotanto

Energiaa käytetään kaikkien tuotteiden valmistuksessa ja palveluiden tuotannossa. Joutsenmerkki asettaa tiukat rajat energian käytölle. Myös pakkaus vaikuttaa energiankulutukseen, koska tuotteita kuljetetaan pitkiäkin matkoja. Joutsenmerkki asettaa vaatimuksia pakkausten määrälle ja edistää tiivistettyjen tuotteiden käyttöä.

Kemikaalit voivat aiheuttaa ympäristö- ja terveysongelmia. Joutsenmerkki asettaakin tiukat rajat valmistuksessa käytettäville kemikaaleille.

Erityisesti pitkäikäisten tuotteiden, kuten kodinkoneiden ja huonekalujen, Joutsenmerkki-vaatimuksissa keskitytään laatuun – mitä pidempi käyttöikä, sitä vähemmän ympäristövaikutuksia.

Kulutus

Tuotteen käyttövaiheessa korostuu tuotteen ja käyttäjän välinen suhde, kun toisissa elinkaaren vaiheissa on enemmän kyse tuotteen ja ympäristön välisestä suhteesta.

Joutsenmerkityn tuotteen tulee olla turvallinen käyttäjälleen. Joutsenmerkki toimii myös laadun takeena, sillä ympäristömerkittyjen tuotteiden tulee toimia ja kestää vähintään yhtä hyvin kuin muut vastaavat tuotteet. Pitkä käyttöikä vähentää myös turhaa kuluttamista.

Jäte & kierrätys

Lopulta kaikki tuotteet tulevat elinkaarensa päähän eli päätyvät jätteeksi. Joutsenmerkin tavoitteena on jätemäärien vähentäminen. Jätettä voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai jätteen sisältämä energia voidaan hyödyntää polttoaineena. Toisen jäte voi olla toisen raaka-aine, jolloin säästyy luonnonvaroja. Tästä syystä Joutsenmerkki asettaa vaatimuksia esimerkiksi jätteiden lajittelulle ja kierrätysmateriaalien käytölle.