Rakentaminen

Joutsenmerkitty talo

Joutsenmerkityssä talossa on terveellistä ja turvallista asua ja työskennellä. Joutsenmerkin kriteerit varmistavat sen, että talo on ympäristöystävällinen koko sen elinkaaren ajan – rakennusvaiheesta materiaalien kierrätykseen asti.

Joutsenmerkitylle talolle on asetettu rajat energiankulutukselle, mutta myös vaatimuksia uusiutuvan energian käyttöön. Joutsenmerkitty talo on energialuokaltaan vähintään B-luokkaa, uusimmat talot A-luokkaa. Rakentamisessa käytettyjä rakennusmateriaaleja ja kemikaaleja valvotaan: Joutsenmerkityssä talossa tiedetään niin se, millaista on kattotuoleissa käytetty puu kuin se, millaista pinnoitetta on käytetty pesuhuoneen kaakeleiden kiinnityksessä.

Joutsenmerkki takaa sen, että rakennuksessa on hyvä sisäilma, ilmanvaihto ja valaistus. Vaatimuksia on asetettu myös rakennusprosessille sekä rakentamisen laadunhallinnalle.

Joutsenmerkki voidaan myöntää pientaloille, kerrostaloille, koulu- ja päiväkotirakennuksille, kesämökeille tai vapaa-ajan asunnoille, asuintaloiksi luokiteltaville palvelutaloille sekä näiden rakennustyyppien väliaikaisille rakennuksille (moduulit tai väistötilat).

Joutsenmerkkiä voi rakennukselle hakea joko sen tilaaja tai rakentaja. Luvanhakija varmistaa, että sekä talon että siinä käytettävien materiaalien kriteerit otetaan huomioon koko rakennushankkeen ajan.