EU:n lippuja Brysselissä

EU:n Green Deal

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteena on kestävämpi, kilpailukykyisempi ja ilmastoneutraali yhteiskunta. Green Deal on laaja kokoelma erilaisia toimenpiteitä, jotka ulottuvat talouden kaikille osa-alueille. Myös Joutsenmerkki edistää monia ohjelman tavoitteista.

Euroopan komissio esitteli Green Dealin joulukuussa 2019, ja ensimmäiset lakipaketit hyväksyttiin vuonna 2020. Ohjelmalla tartutaan niin ilmastonmuutoksen kuin luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen uhkiin ja pyritään varmistamaan oikeudenmukainen siirtymä vihreämpään ja kestävämpään talouteen.

Ohjelmalla halutaan osoittaa, että kestävyys ja vastuullisuus on myös taloudellisesti kannattavaa ja talous voi kasvaa kuluttamatta aina vain enemmän luonnonvaroja. Green Dealillä onkin ympäristönsuojelun lisäksi myös selkeä taloudellinen tavoite: varmistaa Euroopan kilpailukyky ja edelläkävijyys maailmanmarkkinoilla, joilla ilmasto- ja ympäristökysymykset ovat yhä tärkeämpiä.

Ohjelman aloitteilla edistetään innovaatioita, luodaan niin sanottuja vihreitä työpaikkoja ja parannetaan maanosan asukkaiden elämänlaatua.

Tutustu Green Dealin tavoitteisiin