Sijoitusrahastot

Sijoittaminen

Vastuullisen sijoittamisen maailmanlaajuiset markkinat kasvavat nopeasti. Siitä on muodostumassa yhä useammalle sijoittajalle – niin instituutioille kuin yksityishenkilöillekin – sopiva lähestymistapa sijoittamiseen. Joutsenmerkityillä rahastoilla voi vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden vastuullisuuteen.

Joutsenmerkki on jo yli 30 vuoden ajan antanut kuluttajalle puolueetonta tietoa tuotteiden ja palvelujen ympäristöystävällisyydestä. Merkin tiukat vaatimukset ohjaavat meitä vastuulliseen, kestävän kehityksen paremmin huomioivaan kulutukseen.

Joutsenmerkin ensimmäiset kriteerit sijoitusrahastoille lanseerattiin vuonna 2017, ja toinen kriteeriversio julkaistiin helmikuussa 2022. Rahastojen kriteerit on laadittu siten, että niitä noudattavan salkunhoitajan rahastopääomalla toteutetaan kestävämpiä sijoituksia.

Joutsenmerkki voidaan myöntää sijoitusrahastolle, joka täyttää 25 pakollista vaatimusta vastuullisen sijoittamisen eri osa-alueilta:

 • Rahaston tulee sulkea pois erityisen ongelmalliset toimialat ja yritykset (fossiiliset polttoaineet, ydinvoima, aseteollisuus, tupakka ja kansainvälisiä normeja rikkovat yritykset).
 • Rahaston pitää tehdä kunnollinen vastuullisuusanalyysi mahdollisista sijoituksista ja painottaa vastuullisuusmielessä parempia yhtiöitä.
 • Rahaston on julkaistava vähintään neljännesvuosittain lista omistuksistaan. Tämän ohella rahaston tulee laatia vuosittainen vastuullisuusraportti, jossa valotetaan rahastossa toteutunutta vastuullisuustyötä.
 • Joutsenmerkin kriteerit kannustavat myös aktiiviseen omistajuuteen ja vaikuttamiseen.

Rahastolle myönnetty Joutsenmerkki ei tarkoita sitä, että kaikki omistukset olisivat kestävän kehityksen näkökulmasta täydellisiä tai ilman kestävyyteen liittyviä haasteita. Huomioithan myös, ettei Joutsenmerkki ole tae rahaston tulevasta tuotosta tai sijoituksen riskitasosta.

Joutsenmerkkiä voivat hakea kaikki sijoitusrahastot,

 • jotka noudattavat UCITS-direktiiviä,
 • jotka on rekisteröity ainakin yhteen Pohjoismaahan ja
 • joiden varoista vähintään puolet sijoitetaan osakkeisiin, yrityslainoihin tai tietyt lisäkriteerit täyttäviin vihreisiin joukkovelkakirjalainoihin.

Myös täysin uudet rahastot voivat hakea Joutsenmerkkiä ja tulla hyväksytyksi rahaston aloituspäivämäärään mennessä. Otathan siinä tapauksessa yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa: joutsen@ecolabel.fi

1. Joutsenmerkityn rahaston tulee täyttää 25 pakollista vaatimusta ja kerätä 6 pistettä (korkorahastot 5 pistettä) eri pistekriteereistä. Tutustu vaatimuksiin tarkemmin kriteerisivulta löytyvistä kriteeridokumenteista. Kiinnitäthän erityistä huomiota yksittäisten kriteerien dokumentointivaatimuksiin.

2. Kriteerien täyttämiseen ja dokumentointiin on olemassa eri tapoja. Viimeistään tässä vaiheessa kannattaa yleensä olla yhteydessä Joutsenmerkkiin, jotta voimme keskustella tarkemmin kyseisen rahaston edellytyksistä tulla Joutsenmerkityksi.

3. Kun päätät hakea rahastolle Joutsenmerkkiä, täytä ja lähetä hakemuslomake osoitteeseen ansokan@svanen.se.

4. Hakuprosessin alussa on hyvä muodostaa kokonaisvaltainen käsitys tarvittavista asiakirjoista.

 • Käytä rahastokohtaista tarkastuslistaa viitatessasi dokumentteihin, jotka vahvistavat kriteerien täyttymisen. Tarkastuslista on liitettävä hakemukseen. Lataa tarkastuslista
 • Nimeäthän lähettämäsi dokumentit selkeästi. Saman asiakirjan voi usein muotoilla siten, että se vastaa moneen vaatimukseen.
 • Hakuprosessin sujuvuuden kannalta suosittelemme, että otat yhteyttä mahdollisiin ulkoisiin ESG-palveluntarjoajiin hyvin varhaisessa vaiheessa. Tämä koskee erityisesti indeksirahastoja, joiden hakemus perustuu Joutsenmerkin hyväksymään indeksiin.
 • Kaikkia dokumentteja ei tarvitse lähettää yhdellä kertaa, vaan hakemuksen voi jakaa pienempiin eriin. Hakemuksen käsittelijä antaa palautetta mahdollisimman pian. Kun kaikki vaatimukset on täytetty, hakemus voidaan hyväksyä.
 • Käsittelijä tekee tarkastuskäynnin hakuprosessin loppuvaiheessa.

5. Valmista! Rahastosi on nyt hyväksytty, ja sitä voi markkinoida Pohjoismaiden virallisella ympäristömerkillä, Joutsenmerkillä. Olemme käytettävissäsi uuden Joutsenmerkityn rahaston julkaisemisen ja markkinoinnin suunnittelussa. Jokaisella hyväksytyllä rahastolla on oma lupa ja yksilöity lupanumero. Rahastoyhtiö toimii luvanhaltijana. Joutsenmerkkiä ei saa käyttää tavalla, joka sisältää väittämiä koko rahastoyhtiöstä.

Hakemuksen käsittelyaika

Hakemusprosessin kesto riippuu ennen kaikkea kyseisen tuotteen edellytyksistä, mutta hakemuksen jättämisestä lopulliseen hyväksyntään tulisi joka tapauksessa varata vähintään 2–3 kuukautta. Tämä koskee erityisesti uusia tuotteita.

Joutsenmerkin asiantuntijat ovat käytettävissä koko hakuprosessin ajan sparrauskumppanina tai esimerkiksi silloin, kun tarvitset apua sopivien dokumentointitapojen selvittämisessä.

Huomioithan, että kaikki tähän tuoteryhmään kuuluvat hakemukset, laajennukset, muutokset ja auditoinnit käsittelee Ruotsin Ympäristömerkintä.