Osakekursseja. Kuvituskuva.

Handelsbankenille vastuullinen sijoittaminen on ennen kaikkea vaikuttamista

Joutsenmerkittyjen rahastojen tarjonta on mukavassa kasvussa. Handelsbankenilla korostetaan vuoropuhelun merkitystä vastuullisuustavoitteiden saavuttamiselle.

Kun Joutsenmerkin kriteerit sijoitusrahastoille julkaistiin muutama vuosi sitten, Handelsbanken tarttui tilaisuuteen ensimmäisten joukossa. Handelsbankenin Kestävä Energia -rahastolle myönnettiin Joutsenmerkki syksyllä 2017. Rahasto ei jäänyt yksittäiseksi pilottiprojektiksi, vaan Joutsenmerkitty rahastovalikoima on laajentunut tasaiseen tahtiin.

Handelsbankenin rahastoyhtiö hallinnoi 70 miljardin euron sijoitusvarallisuutta, ja sen tuomaa vaikutusvaltaa halutaan käyttää vastuullisesti.

– Finanssialalla on valtavan iso mahdollisuus vaikuttaa maapallon tulevaisuuteen sijoitus- ja rahoituspäätösten avulla. Näköalapaikalla ollaan, vaikka on kauluspaidat päällä eikä ihan kädet savessa, varainhoidon johtaja Mike Peltola sanoo.

Vastuullisesta sijoittamisesta puhuttaessa käytetään usein termiä ESG (environment, social, governance), joka tarkoittaa ympäristöasioita, sosiaalista vastuuta ja hallintoa. Arvioimalla esimerkiksi ilmastovaikutuksia, työoikeuksien toteutumista ja korruption riskiä pyritään saamaan kokonaiskäsitys sijoituskohteiden vastuullisuudesta.

Mitä vastuullisuus tarkoittaa Handelsbankenille?

– Haluamme ajatella, että vastuullinen sijoittaminen on 90 prosenttisesti vaikuttamista ja dialogien käymistä. Esimerkiksi sijoituksen poisvetäminen on viimeinen keino. Jos vain pestään kätemme, poissa silmistä poissa mielestä -ajatuksella, se ei sovellu tähän juttuun, Peltola sanoo.

Salkunhoitaja Jani Stenius on samoilla linjoilla. Vastuullinen sijoittaminen on muutakin kuin erityisen vastuullisten, vaikkapa vihreän teknologian yritysten valikointia.

– Suurta toimijaa kuten meitä kuunnellaan, mutta eiväthän kaikki tätä mahdollisuutta käytä, Stenius sanoo.

Vaikuttavaa vuoropuhelua

Pohjoismaissa vastuullisuusasioissa ollaan kansainvälisesti vertaillen pitkällä. Monet yritykset esimerkiksi raportoivat vuosikertomustensa yhteydessä kattavasti vuoden aikana tehdystä vastuullisuustyöstä.

Kehittyvien markkinoiden sijoituskohteiden toimintaa arvioitaessa aloitetaan usein perusasioista, mutta siinä piilee myös mahdollisuus vaikuttaa. Jani Stenius kertoo esimerkin omalta uraltaan, kun hän työskenteli kehittyviin markkinoihin keskittyvässä tiimissä Ruotsin Handelsbankenilla.

– Tapasin Perun suurimman pankin toimitusjohtajan. Puhuttiin vastuullisuudesta, mutta huomasi että lähtökohdat ovat erilaiset. Toimitusjohtaja kysyi, että voisitteko auttaa meitä tässä asiassa. Heidän tiiminsä tuli käymään meillä Tukholmassa ja kerroimme meidän näkemyksemme paremmista toimintatavoista ja hyviä esimerkkejä yrityksistä.

Toisinaan tinkimättömyys vastuullisuusperiaatteista voi toki tarkoittaa, että ainakin lyhyellä tähtäimellä tuottavistakin sijoituksista on kieltäydyttävä.

– Oli esimerkiksi erittäin hyvin tuottava rahasto, joka perustui fossiilisen energian tuntemukseen. Todettiin heille, että teillä on sinänsä hyvä rahasto, mutta tässä on asioita, joista ei pidetä. He eivät kuitenkaan halunneet luopua siitä, koska se on heidän ydinosaamistaan.

Vastuullisuuden vaikutuksesta sijoitusten tuottoon on kertynyt vuosien varrella jonkin verran tutkimustietoa. Näyttää siltä, että vastuullisten toimintatapojen vaikutus sijoitusten arvoon on keskimäärin positiivinen tai vähintään neutraali. Tämä on havaittu viime aikoina myös Handelsbankenilla.

– Tuotot ja vastuullisuus menevät vahvasti käsi kädessä. Viime vuosi oli todella vahva vastuullisuusteemalle yleisesti. Paras tuotto suhteessa indeksiin koskaan.

Joutsenmerkistä voi ottaa oppia

Joutsenmerkitty Kestävä Energia -rahasto on viime vuosina saanut useita seuraajia. Merkki on myönnetty kaikkiaan kahdeksalle Handelsbankenin rahastolle, joista kuutta markkinoidaan Suomessa.

Pohjoismainen ympäristömerkki on pohjoismaiselle pankille luonteva kumppani.

– Haluamme olla kaikessa mukana, joka lisää tämän aihealueen tunnettavuutta. Joutsenmerkki on etenkin pohjoismaiselle toimijalle sopiva. Äärimmäisen arvostettu, tunnustettu ja luotettu merkki. Halutaan tehdä kuluttajille vastuulliset valinnat helpoiksi, Mike Peltola sanoo.

Handelsbankenilla Joutsenmerkki ei vaatinut suuria muutoksia toimintatapoihin: vastuulliset toimintatavat on jo omaksuttu jokapäiväiseen tekemiseen. Pienemmälle tai vastuullisuustyötä vasta aloittelevalle rahastoyhtiölle Joutsenmerkin kriteerit voivat olla haastavampia. Toisaalta merkin kriteereistä voi ottaa oppia, vaikkei merkin hakemiseen olisikaan vielä valmis.

– Jos vastuullisen sijoittamisen politiikkaa ei ole valmiina, sellaiselle toimijalle se on todella iso urakka. Toisaalta jos haluaa laittaa tämän puolen kuntoon, tämähän on mielenkiintoinen harjoite ja Joutsenmerkki voi toimia sparraajana.

Pitkän tähtäimen sijoituksia

Esimerkiksi ilmastonmuutoksen ratkaiseminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja vastuullisia valintoja laajalta rintamalta. Samalla sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja eriarvoisuudesta puhutaan enemmän kuin koskaan.

Ei ole siis vaikeaa uskoa, että vastuullinen sijoitus on pitkällä tähtäimellä hyvä sijoitus, mutta miten Peltola ja Stenius itse sijoittavat?

– Helppo sanoa, että vastuullisesti. Rahastojen kautta sijoitan, muun muassa Joutsenmerkittyihin rahastoihin, Peltola sanoo.

Stenius puolestaan korostaa vastuullisuuden merkitystä kaikkein pitkäaikaisimmissa eli omille lapsille tehdyissä sijoituksissa.

– Ne ovat hyvä väline kommunikoida ja kertoa lapsille maailman kehityksestä.

Joutsenmerkityt rahastot Suomen Handelsbankenin valikoimassa:

  • Handelsbanken Kestävä Energia
  • Handelsbanken Suomalaiset Pienyhtiöt
  • Handelsbanken Eurooppalaiset Pienyhtiöt
  • Handelsbanken Ruotsi Selective
  • Xact Sverige (ETF)
  • Xact Norden (ETF)

Lisätietoa Joutsenmerkityistä rahastoista saat tästä Joutsenmerkin sijoitusasiantuntija Sebastian Högnabban haastattelusta. Lue myös näyttelijä, kaupunginvaltuutettu ja piensijoittaja Jasmin Hamidin ajatuksia sijoittamisesta.