Sijoitusrahastot

Sijoitusrahastot voivat hakea Joutsenmerkkiä. Rahaston on täytettävä muun muassa seuraavat kriteerit:

Poissulkeminen
Joutsenmerkityssä sijoitusrahastossa ei voi olla mukana yrityksiä, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia tai tekevät vakavia ympäristörikoksia. Ne eivät saa tuottaa energiaa fossiilisista lähteistä. Ne eivät myöskään saa valmistaa aseita ja/tai tupakkaa.

Sisältäminen
90 prosenttia Joutsenmerkityn sijoitusrahaston yrityksistä on täytynyt suorittaa ESG-analyysi (Environmental, Social and Governance eli ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan liittyvä analyysi). ESG-analyysin pohjalta rahaston tulee sijoittaa vähintään 50 % varoistaan yrityksiin, joilla on vahva vastuullisuusprofiili. Rahasto saa tämän ohella lisäpisteitä, kun se tekee sijoituksia vihreille aloille, muun muassa uusiutuvaan energiaan, vedenpuhdistukseen ja energiatehokkuutta lisäävään toimintaan.

Vaikuttaminen
Rahastoyhtiön on vähintään kerran vuodessa esiteltävä raportti, jossa kuvataan Joutsenmerkityn sijoitusrahaston vastuullisuustyön tuloksia. Rahastoyhtiön on julkaistava ja päivitettävä Joutsenmerkityn rahaston omistukset kotisivuillaan vähintään neljästi vuodessa.

Lue lisää

Versio 1.2 Voimassa 14.06.2017 - 30.06.2022

Kriteeridokumentti

Taustamuistio

Hakemuksen tarkastuslista

Hakemuslomake

Joutsenmerkin maksut

Uusi hakemus:               3 000 €
Uusintahakemus:          1 500 €

Laajennus/muutos:

  • < 4 h -> 375 €
  • 4-8 h -> 750 €
  • ≥ 8 h -> 1 500

Vuosimaksu on 0,0015 % sijoitusrahaston hallinnoimasta pohjoismaisten asiakkaiden sijoitusvarallisuudesta (AUM).

Minimimaksu on 1 500 €/sijoitusrahasto. Maksimimaksu on 10 000 €/sijoitusrahasto ja konsernin maksimimaksu on 100 000 €, kuitenkin vähintään 2 000 €/sijoitusrahasto.

AUM-arvo ilmoitetaan vuoden keskiarvona (ja siltä osuudelta kuin sijoitusrahastolla on ollut Joutsenmerkki).

Sijoitusrahastoa voi markkinoida Joutsenmerkittynä myös Pohjoismaiden ulkopuolella. Lupamaksu perustuu kuitenkin vain pohjoismaiseen AUM-arvoon.

Lisätietoja

Karin Bergbom 09 6122 5107 045 657 8888

Myynti ja markkinointi

Sari Korteniemi 045 205 5662