Sijoitusrahastot ja -tuotteet

Sijoitusrahastot ja -tuotteet voivat hakea Joutsenmerkkiä. Joutsenmerkityn rahaston on täytettävä 25 pakollista kriteeriä seuraavilta osa-alueilta:

Poissulkeminen
Joutsenmerkityssä sijoitusrahastossa ei voi olla mukana yrityksiä, jotka tuottavat fossiilisia polttoaineita, energiaa fossiilisista lähteistä tai ydinvoimaa. Rahaston omistukset eivät myöskään saa valmistaa aseita tai tupakkaa. Sijoituskelpoisia eivät myöskään ole yritykset, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia tai tekevät vakavia ympäristörikoksia.

Sisältäminen
90 %:lle Joutsenmerkityn sijoitusrahaston yrityksistä pitää tehdä vastuullisuusanalyysi (ESG-analyysi eli ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan kohdistuva analyysi). ESG-analyysin pohjalta rahaston tulee sijoittaa vähintään 50 % varoistaan yrityksiin, joilla on vahva vastuullisuusprofiili. Rahasto voi tämän ohella kerätä pisteitä pakolliseen vaatimukseen, kun se tekee sijoituksia vihreille aloille, muun muassa uusiutuvaan energiaan, vedenpuhdistukseen ja energiatehokkuutta lisäävään toimintaan.

Säännöllinen raportointi ja vaikuttaminen
Rahastoyhtiön on vähintään kerran vuodessa esiteltävä raportti, jossa kuvataan Joutsenmerkityn sijoitusrahaston vastuullisuustyön tuloksia. Rahastoyhtiön on julkaistava ja päivitettävä Joutsenmerkityn rahaston omistukset kotisivuillaan vähintään neljästi vuodessa. Lisäksi rahasto voi kerätä pisteitä pakolliseen vaatimukseen harjoittamalla aktiivista omistajuutta.

Lue lisää

Versio 1.3 Voimassa 14.06.2017 - 30.06.2022

Kriteeridokumentti

Taustamuistio

Hakemuksen tarkastuslista

Hakemuslomake

Joutsenmerkin maksut

Uusi hakemus:               3 000 €
Uusintahakemus:          1 500 €

Laajennus/muutos:

  • < 4 h -> 375 €
  • 4-8 h -> 750 €
  • ≥ 8 h -> 1 500

Vuosimaksu on 0,0015 % sijoitusrahaston hallinnoimasta pohjoismaisten asiakkaiden sijoitusvarallisuudesta (AUM).

Minimimaksu on 1 500 €/sijoitusrahasto. Maksimimaksu on 10 000 €/sijoitusrahasto ja konsernin maksimimaksu on 100 000 €, kuitenkin vähintään 2 000 €/sijoitusrahasto.

AUM-arvo ilmoitetaan vuoden keskiarvona (ja siltä osuudelta kuin sijoitusrahastolla on ollut Joutsenmerkki).

Sijoitusrahastoa voi markkinoida Joutsenmerkittynä myös Pohjoismaiden ulkopuolella. Lupamaksu perustuu kuitenkin vain pohjoismaiseen AUM-arvoon.

Rahoitustuotteiden vuosimaksu on 2 000 EUR + matkakustannukset. Tuotteiden määrää ei ole rajattu.

Kaikki tähän tuoteryhmään kuuluvat hakemukset, laajennukset, muutokset ja auditoinnit käsittelee Ruotsin Ympäristömerkintä, ks. tarkemmat tiedot: https://www.svanen.se/en/how-to-apply/criteria-application/investment-funds-101/

 

Lisätietoja

Karin Bergbom 045 657 8888

Myynti ja markkinointi

Riikka Holopainen 040 5710 364