Vastuullinen sijoittaminen kasvaa ja kehittyy – uudet kriteerit Joutsenmerkityille rahastoille

Joutsenmerkin uudet kriteerit sijoitustuotteille on julkaistu. Ensimmäiset Joutsenmerkityt rahastot tulivat markkinoille vuonna 2017. Merkki on myönnetty 76 rahastolle, joissa hallinnoitavat varat ovat yhteensä jo 32 miljardia euroa.

Joutsenmerkki on otettu hyvin vastaan sekä rahoitusalalla että säästäjien keskuudessa. Vastuullisen sijoittamisen markkinat kasvavat nopeasti, ja Joutsenmerkin uusilla kriteereillä halutaan kirittää alan kehitystä.

– Kriteeriuudistuksen myötä ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät haasteet huomioidaan entistä täsmällisemmin. EU:n kestävän rahoituksen taksonomia eli vihreä luokittelujärjestelmä tulee osaksi päivitettyjä kriteerejä, Joutsenmerkin sijoitusasiantuntija Sebastian Högnabba kertoo.

Joutsenmerkin avulla sijoittajat ja säästäjät voivat vaikuttaa kestävämmän yritystoiminnan puolesta. Rahastoista pitää esimerkiksi sulkea pois vastuullisuuden kannalta heikoimmat yritykset ja toimialat, kuten fossiilisten polttoaineiden tuotanto sekä tupakka- ja aseteollisuus. Rahaston on myös suosittava sijoituskohteina yrityksiä, joilla on vahvat vastuullisuuskäytännöt. Siirtymävaiheessa oleviin yrityksiin on vaikutettava kestävyystyön vauhdittamiseksi.

Läpinäkyvää ja vaikuttavaa sijoittamista

Joutsenmerkityssä sijoittamisessa läpinäkyvyys, vuoropuhelu ja aktiivinen omistajuus ovat tärkeitä. Rahastoyhtiön on julkaistava kaikki salkun omistukset ja kaikista sijoituskohteista on myös tehtävä vastuullisuusanalyysi. Jos jokin rahaston omistus on ristiriidassa Joutsenmerkin vaatimusten kanssa, sijoittajille ilmoitetaan tehtävistä toimenpiteistä. Jos yritys ei muuta toimintaansa, omistuksesta on luovuttava.

Pohjoismainen ympäristömerkintä tiukentaa Joutsenmerkin vaatimuksia säännöllisesti, jotta kriteerit ovat ajantasaisia ja edistävät alan kehitystä.

Joutsenmerkittyjen sijoitustuotteiden kolme keskeistä uutta vaatimusta:

  • Tiukemmat ilmastovaatimukset. Runsaasti kasvihuonepäästöjä aiheuttavien alojen, kuten sementti- ja terästeollisuuden, on täytettävä siirtymävaatimukset ja osoitettava olevansa alan parhaimmistoa.
  • Biologiseen monimuotoiseen liittyvät vaatimukset. Jos sijoituskohteena oleva yritys pärjää vastuullisuusanalyysissa heikosti, rahaston tulee:
    1. yrittää vaikuttaa yritykseen sen negatiivisten vaikutusten pienentämiseksi
    2. raportoida tilanteesta vastuullisuusraportissa.
  • EU-taksonomia. Kestävän rahoituksen taksonomian tulee olla osa toimintatapaa, jolla rahasto valikoi parempia yrityksiä sijoituskohteiksi. Taksonomian mukaisista sijoituksista saa pisteitä.

Joutsenmerkin kriteerit koostuvat kaikille hakijoille pakollisista vaatimuksista sekä pistevaatimuksista, joista on kerättävä tietty minimipistemäärä. Kriteereihin ja merkin hakemiseen voi tutustua tarkemmin täällä.

Joutsenmerkittyjen rahastojen kasvu vuodesta 2017 joulukuuhun 2021. 76 sijoitustuotetta, hallinnoitavia varoja 32 miljardia euroa.