Sijoitusrahastot ja -tuotteet

Tuoteryhmään kuuluvat osakerahastot, korkorahastot, yhdistelmärahastot ja sijoitustuotteet. Joutsenmerkityn rahaston on täytettävä vaatimuksia neljältä eri vastuullisen sijoittamisen osa-alueelta:

  • Rahaston pitää sulkea pois vastuullisuuden kannalta heikoimmat yritykset ja toimialat, joihin lukeutuvat hiilen, öljyn, maakaasun ja ydinvoiman tuotanto, tupakka- ja aseteollisuus sekä yritykset, jotka eivät noudata kansainvälisiä normeja.
  • Rahaston tulee suosia kestävämpiä yrityksiä palkitsemalla näitä vahvasta vastuullisuustyöstä ESG:n ja EU-taksonomian näkökulmasta katsottuna. Kriteerit keskittyvät entistä enemmän toimialoihin, joilla on korkeat kasvihuonekaasupäästöt ja/tai merkittävä vaikutus luonnon monimuotoisuuteen.
  • Rahasto harjoittaa aktiivista omistajuutta ja pyrkii vaikuttamaan sellaisiin omistuksiin, joihin kohdistuu epävarmuutta kansainvälisten normien noudattamisesta – vaihtoehtona omistuksesta luopumiselle.
  • Rahasto julkaisee kaikki salkun omistukset ja vuosittaisen vastuullisuusraportin.

Joutsenmerkitty rahasto voi kerätä tarvittavan määrän pisteitä panostamalla vihreisiin sijoituksiin tai vahvaan aktiiviseen omistajuuteen.

Versio 2.0 Voimassa 14.02.2022 - 31.01.2025

Kriteeridokumentti

Taustamuistio

Portfolio Spreadsheet

Edellinen kriteeriversio ja taustamuistio

Lausuntoyhteenveto

Joutsenmerkin maksut

Uusi hakemus:               3 000 €
Uusintahakemus:          1 500 €

Laajennus/muutos:

  • < 4 h -> 375 €
  • 4-8 h -> 750 €
  • ≥ 8 h -> 1 500

Vuosimaksu on 0,0015 % sijoitusrahaston hallinnoimasta pohjoismaisten asiakkaiden sijoitusvarallisuudesta (AUM).

Minimimaksu on 1 500 €/sijoitusrahasto. Maksimimaksu on 10 000 €/sijoitusrahasto ja konsernin maksimimaksu on 100 000 €, kuitenkin vähintään 2 000 €/sijoitusrahasto.

AUM-arvo ilmoitetaan vuoden keskiarvona (ja siltä osuudelta kuin sijoitusrahastolla on ollut Joutsenmerkki).

Sijoitusrahastoa voi markkinoida Joutsenmerkittynä myös Pohjoismaiden ulkopuolella. Lupamaksu perustuu kuitenkin vain pohjoismaiseen AUM-arvoon.

Rahoitustuotteiden vuosimaksu on 2 000 EUR + matkakustannukset. Tuotteiden määrää ei ole rajattu.

Kaikki tähän tuoteryhmään kuuluvat hakemukset, laajennukset, muutokset ja auditoinnit käsittelee Ruotsin Ympäristömerkintä, ks. tarkemmat tiedot: https://www.svanen.se/en/how-to-apply/criteria-application/investment-funds-101/

 

Lisätietoja

Karin Bergbom 045 657 8888

Myynti ja markkinointi

Kimmo Kaltio 0400 858 044