Kemialliset pesulat

Pohjoismaissa kemiallinen pesula tuottaa noin 1000-2000 tonnia haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä (VOC-päästöjä), joista valtaosa on tetrakloorieteeniä eli perkloorietyleeniä. Perkloorietyleeni on ympäristölle haitallista.

Joutsenmerkitty kemiallinen pesula on vaihtoehto tekstiilien kuivapesulle ilman haihtuvia orgaanisia liuottimia. Joutsenmerkitty kemiallinen pesula saa käyttää ainoastaan kemikaaleja, jotka ovat ympäristölle turvallisempia ja näidenkin kemikaalien käyttöä on rajoitettu. Kaikkein pahimpien ja tarpeettomimpien aineiden käyttö on kielletty kokonaan. Puhdistusaineet ja pinta-kemialliset valmisteet (tahranpoistoaineet ja huuhteluaineet) ovat helposti biohajoavia ja niillä ei ole pitkän aikavälin vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön. Joutsenmerkityn kemiallisen pesulan on oltava myös yhtä hyvä kuin muut kemialliset pesulta eli sen on pestävä kaikelaiset tekstiilit erinomaisin tuloksin. Esimerkki Joutsenmerkitystä puhdistusmenetelmästä on CO2-puhdistusmenetelmä yhdessä vesipesun kanssa.

Joutsenmerkkiä voivat hakea esim. kuivapesulapalveluita tarjoavat yritykset, jotka käyttävät mekaanista puhdistusta eli käyttävät kemiallisia puhdistusaineita. Myös märkäpesu voi olla Joutsenmerkittyä, jos pesun yhteydessä tarjotaan yksi tai useampi kuivapesumenetelmä.

Tavalliset vesipesulat eivät kuulu tuoteryhmään. Yritykset, jotka käyttävät vesipesulaa pienenä osana toimintaansa voivat olla Joutsenmerkittyjä. Tavallisille kaupan, teollisuuden ja julkisten yritysten käyttämille vesipesuloille on omat kriteerinsä.

Versio 1.10 Voimassa 23.03.2006 - 31.12.2024

Kriteeridokumentit

Joutsenmerkin maksut

Uusi hakemus:                      3 000 €
Uusintahakemus:                 1 500 €
Laajennus/muutos tuntityönä:

  • < 4 h -> 375 €
  • 4-8 h -> 750 €
  • ≥ 8 h -> 1 500 €

Pohjoismaiden ulkopuolisten matkojen tarkastuskäyntimaksut:

Eurooppa 1 500 € , muu maailma 2 500 €. Mahdolliset lisäpäivät 1 000 €/ per päivä, myös erityiset lisäkustannukset laskutetaan asiakkaalta. Pohjoismaissa lisätarkastuksesta laskutetaan 500 € per käynti.

Mikroyrityksille (alle 10 työntekijää ja lvv alle 2 M€) myönnetään 50 % alennus hakemusmaksusta. Sekä hakijan että valmistajan on oltava mikroyritys.

Vuosimaksu on 0,3 % Joutsenmerkityn tuotteen liikevaihdosta Suomessa.  Kemiallisten pesuloiden minimimaksu on  2 000 € ja maksimimaksu 34 000€.

Pohjoismaiden ulkopuolisen myynnin osalta perusmaksuksi tulee 2 000 €, jos myynti Pohjoismaiden ulkopuolella ylittää 300 000 €.

Kaikkiin maksuihin lisätään alv 24 %. Maksettuja maksuja ei palauteta.

Lisätietoja

Karin Bergbom 045 657 8888

Myynti ja markkinointi

Riikka Holopainen 040 5710 364