Pariskunta ja ostoskärry

Joutsenmerkin kriteeriehdotus kaupoille on lausunnolla

Pohjoismainen ympäristömerkintä pyytää lausuntoja kauppojen kriteeriehdotukseen. Kriteerit on arvioitu elinkaarinäkökulmasta ja ne täyttävät korkeat ympäristö- ja terveysvaatimukset.

Lausunnot ovat tärkeitä ja niitä käsitellään sekä kriteerikehityksessä että kansallisessa ja pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa. Kriteeriehdotus on samaan aikaan lausunnolla kaikissa Pohjoismaissa.

Pyydämme lausuntoja viimeistään 2.4.2023, mielellään englanniksi tai ruotsiksi.

Ladattavat dokumentit

Mitä on muutettu?

 • Luomun, MSC:n ja ympäristömerkittyjen tuotteiden myyntiosuuden raja-arvoa on tiukennettu. Ympäristömerkittyjen tuotteiden prosenttiosuutta laskettaessa huomioidaan nyt kaupan koko non-food-valikoima, ei vain kulutustavaroita. Uusia vaatimuksia kestävän elintarviketuotannon edistämiseksi on lisätty, esim. GMO:n kielto sekä pistevaatimukset paikallisesti tuotetulle ja metsäkatovapaalta alueelta peräisin olevalle lihalle.
 • Ruokahävikin vaatimuksia on korostettu ja kehitetty. Pakolliset vaatimukset ennaltaehkäisevien toimenpiteiden analyysille ja työlle on lisätty.
 • Energiansäästötoimenpiteiden vaatimuksia on kehitetty. Vaatimuksia asetetaan päivittäiselle energiansäästölle ja ilmastotoimenpiteille. Vaatimuksia on myös uusien energiaintensiivisten laitteiden hankinnalle. Aikaisemman kriteeriversion perustana ollut energiatyökalu ja siihen liittyvät raja-arvot on poistettu.
 • Varastossa mahdollisesti syntyvän sekajätteen raja-arvoa on tiukennettu. Jätteisiin on lisätty myös orgaanisen jätteen mittausvaatimukset sekä pakollinen lajitteluvaatimus.
 • Vaatimus kaupan omaan käyttöön ostettaville tavaroille ja palveluille on muuttunut. Joutsenmerkittyjen painotuotteiden ja pehmopapereiden vaadittava ostomäärä on nyt 100 %. Uutta on, että kauppa voi nyt saada pisteitä hankkiessaan Joutsenmerkityn kahvipalvelun.
 • Uutuutena tulee myös verkkopalveluiden kuljetus. Vaatimukset koskevat myymälöitä, joista noutotuotteet haetaan. Tähän sisältyy uusien ajoneuvojen hankinnat, kuljetusten tehostamisen logistiikka ja taloudellisen ajon koulutus kuljettajille.
 • Lisäksi uusi vaatimusalue on johdon vastuu. Henkilöstöä tulee kouluttaa ja henkilöstön on tiedettävä mitä Joutsenmerkki myymälälle tarkoittaa, miten ympäristötyötä voidaan edistää ja miten siitä viestitään asiakkaille.

Seuraavia kohtia haluamme korostaa lausuntoehdotuksessa

Toivomme näkemyksiä ja kommentteja ehdotuksesta kokonaisuutena, mutta erityisesti haluamme kommentteja seuraavista aiheista:

 • Ehdotetut raja-arvot luomu- ja MSC-tuotteiden osuudelle (O1 ja P1)
 • Ehdotetut raja-arvot ympäristömerkkien osuudelle (O2 ja P2). Otamme vastaan kommentteja ehdotettujen raja-arvojen lisäksi myös mahdollisista raja-arvoehdotuksista, jotka perustuvat omien laskelmienne luomu- ja ympäristömerkittyjen tuotteiden myyntiosuuteen.
 • Paikallisesti tuotetut tuotteet (P3). Onko tästä mahdollista saada pisteitä?
 • Metsäkatovapaalta alueelta peräisin oleva liha (P4). Koska EU:lla on uusi asetus, joka kieltää metsien hävittämiseen liittyvien tuotteiden tuonnin EU:n alueelle, ehdotamme vaatimuksia tähän liittyen. Tämä tulisi aluksi pistevaatimuksena ja toivomme mielipiteitä asiasta.
 • Ilmastotoimenpiteet. Onko kaupan mahdollista saada pakolliset 4 pistettä?

Kuka voi antaa lausunnon

Kaikki päivittäistavarakauppojen kriteerien kehittämisestä kiinnostuneet voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausuntopyynnöstä muille henkilöille/organisaatiolle, joita asia koskee.

Lausuntojen toimitus

Lähetä lausuntosi tämän linkin kautta. Lausunnot voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi, otsikoksi Kauppojen lausunto. Toivomme vastaukset mielellään englanniksi tai ruotsiksi viimeistään 2.4.2023.

Lisätietoja: Annika Hämäläinen, puh 046 920 7355, annika.hamalainen@ecolabel.fi

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lausunnot kootaan ja arvioidaan. Lausuntojen perusteella tehdään kriteeriehdotus, joka toimitetaan kansallisille ympäristömerkintälautakunnille. Tämän jälkeen Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää uusista kriteereistä.

Kaikki lausuntovastaukset ja Pohjoismaisen ympäristömerkinnän kommentit kootaan yhteenvetoon. Lausuntoyhteenveto on julkinen ja julkaistaan Ympäristömerkinnän sivuilla yhtä aikaa uusien kriteerien kanssa.