Ikkunat ja ovet

Joutsenmerkin kriteeriehdotus ikkunoille ja ulko-oville on lausunnolla

Pohjoismainen ympäristömerkintä pyytää lausuntoja ikkunoiden ja ulko-ovien kriteeriehdotuksesta. Lausunnot ovat kriteerikehitykselle tärkeitä ja niitä käsitellään sekä kansallisessa että pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa.

Kriteeridokumentit

Tärkeimmät kriteeriversioon tehdyt muutokset

 • 02 Lämmönläpäisykerroin: Edellisen kriteeriversion (4) korkein lämmönläpäisykerroin (U-arvo) on poistettu ja kaikille puisille ikkunoille ja oville kyllästysmenetelmästä riippumatta on otettu käyttöön sama U-arvo. Uusiutumattomista materiaaleista valmistetut ikkunat on määritelty uusiutumattoman materiaalin osuuden mukaan.
 • Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy (g-arvo): Vaatimus on poistettu.
 • Materiaalit ja kemikaalit: Päivitetyt ja tiukennetut vaatimukset metalleille, eristemateriaaleille ja kemikaaleille.
 • O16 Puun kyllästyksessä ja pintakäsittelyssä syntyvät päästöt: Tiukemmat vaatimukset liuotinpohjaisessa kyllästyksessä syntyville emissioille.
 • O19 Materiaalien kierrätys ja palautusjärjestelmä: Uudet vaatimukset materiaalien kierrätykselle elinkaaren lopussa.
 • O20 Lasin kierrätys ja jätteenkäsittely: Uusi vaatimus tuotannossa syntyvän eristyslasijätteen kierrättämiseksi uudeksi eristyslasiksi.
 • O23 Takuu: ikkunavalmistajan myöntämä 20 vuoden takuu ikkunoille/ikkunallisille oville lahoamista vastaan.

Toivomme kommentteja erityisesti seuraaviin vaatimuksiin liittyen:

 • O2 Lämmönläpäisykerroin
 • O7 ja O8 Teräksen ja alumiinin valmistus. Erityisesti toivomme palautetta metallivaatimusten raja-arvoista.
 • O11-O14 Kemikaalivaatimukset
 • Materiaalien kierrätys ja palautusjärjestelmä
 • 020 Tasolasin kierrättäminen ja jätteenkäsittely

Kuka voi antaa lausunnon?

Kaikki ikkunoiden ja ulko-ovien kriteerien kehittämisestä kiinnostuneet voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausuntokierroksesta myös muille henkilöille ja organisaatiolle, joita asia koskee.

Lausuntojen toimitus

Lausunnot pyydämme toimittamaan viimeistään 29.8.2024. Käytä lausunnon antamiseen vastauslomaketta tai lähetä lausunto osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi otsikolla Ikkunoiden ja ulko-ovien lausunto.

Lisätietoa: Oona Saarinen, oona.saarinen@ecolabel.fi, 050 513 8018

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lausuntoajan jälkeen vastaukset kootaan yhteen ja arvioidaan. Uusi, korjattu kriteeriehdotus toimitetaan kunkin Pohjoismaan kansalliselle lautakunnalle hyväksyttäväksi. Tämän perusteella Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää uusista kriteereistä. Kooste lausunnoista julkaistaan kotisivuillamme samaan aikaan uusien kriteerien kanssa.