Siivouspalvelut

Joutsenmerkin kriteeriehdotus siivouspalveluille on lausunnolla

Pohjoismainen ympäristömerkintä pyytää lausuntoja siivouspalveluiden kriteeriehdotuksesta. Lausunnot ovat kriteerikehitykselle tärkeitä ja niitä käsitellään sekä kansallisessa että pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa.

Lausuntowebinaari

Siivouspalveluiden kriteeriehdotusta esitellään webinaarissa 11.6. klo 10–10.45.

Kriteeriehdotus

Tärkeimmät kriteeriversioon tehdyt muutokset

Suurimmat muutokset edelliseen versioon verrattuna ovat:

  • Laskennallista malliarvoa kokoaikaisen työntekijän siivoamalle neliömäärälle, jota käytetään siivotun kokonaispinta-alan laskemiseen, on muutettu. Arvoa nostetaan 30 prosentilla 330 000 neliömetristä 430 000 neliömetriin. Malliarvoa saa käyttää siivotun pinta-alan laskemiseen vain, jos hakijalta puuttuvat tiedot siivottavista pinta-aloista ja siivoustiheydestä.
  • Tiukempi vaatimus puhdistusaineiden kokonaiskulutukselle: Aiemmasta 400 mikrolitrasta 300 mikrolitraan neliömetriä kohden (µl/m2)
  • Ympäristömerkittyjen puhdistusaineiden käyttö: vaatimusta tiukennetaan 80 prosentista 95 prosenttiin. Vaatimus kattaa ylläpitosiivouksen puhdistusaineet, pyykinpesuaineet ja ikkunanpesuaineet. Lattianhoitotuotteet eivät enää kuulu ympäristömerkittyyn palveluun, vaan ne kuuluvat erikoissiivoukseen.
  • Vaatimuksia ”ei-ympäristömerkityille tuotteille” on päivitetty ja kiristetty
  • Uusi vaatimus käsitellyille vesille
  • Uusi vaatimus muovipussien käytön vähentämiseen tähtäävistä rutiineista korvaa aiemman pistevaatimuksen
  • Uusi pakollinen vaatimus: 100 % hankittavista pehmo-, wc- ja kopiopapereista oltava ympäristömerkittyjä
  • Kaikkien uusien ajoneuvojen (ostettujen ja liisattujen) on kuljettava sähköllä tai biokaasulla/maakaasulla 
  • Vaatimus ajoneuvojen polttoaineen kulutukselle on 10 % tiukempi. Raja-arvon yksikkö on vaihdettu bensiinilitroista kilowattitunteihin.
  • Uusi pakollinen vaatimus siivouspalvelun tuottaman jätteen lajittelulle

Kuka voi antaa lausunnon?

Kaikki siivouspalveluiden kriteerien kehittämisestä kiinnostuneet voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausuntokierroksesta myös muille henkilöille ja organisaatiolle, joita asia koskee.

Lausuntojen toimitus

Kommentit/lausunnot pyydämme toimittamaan viimeistään 30.8.2024. Käytä lausunnon antamiseen vastauslomaketta tai lähetä lausunto osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi otsikolla Siivouspalveluiden lausunto.

Lisätietoja: Oona Saarinen, oona.saarinen@ecolabel.fi, 050 513 8018

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lausuntoajan jälkeen vastaukset kootaan yhteen ja arvioidaan. Uusi, korjattu kriteeriehdotus toimitetaan kunkin Pohjoismaan kansalliselle lautakunnalle hyväksyttäväksi. Tämän perusteella Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää uusista kriteereistä.