Liukkaudentorjunta

Joutsenmerkin kriteeriehdotus liukkaudentorjunta-aineille on lausunnolla

Pohjoismainen ympäristömerkintä pyytää lausuntoja liukkaudentorjunta-aineiden kriteeriehdotukseen. Kriteerit on arvioitu elinkaarinäkökulmasta ja ne täyttävät korkeat ympäristö- ja terveysvaatimukset.

Lausunnot ovat tärkeitä ja niitä käsitellään sekä kriteerikehityksessä että kansallisessa ja pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa. Kriteeriehdotus on samaan aikaan lausunnolla kaikissa Pohjoismaissa.

Pyydämme lausuntoja viimeistään 28.5.2023, mielellään englanniksi tai ruotsiksi.

Ladattavat dokumentit

Mitä on muutettu?

 • Sisältyvien aineiden ja epäpuhtauksien määritelmä
 • Vaatimus sisältyvien aineiden luokitukselle lisätty (O4)
 • Ekotoksisuusvaatimuksen tiukennus (O7)
 • Typen, fosforin ja kloorin raja-arvojen tiukennus (O8)
 • Raskasmetallien raja-arvojen tiukennus (O9)
 • Kielletyjen aineiden luettelo lisätty (O10)
 • Tehokkuusvaatimusta päivitetty uusilla testistandardella, käyttäjätestien tekeminen ei ole enää mahdollista. (O12)
 • Kierrätysmateriaaleja koskevat pakkausvaatimukset ja kierrätyssuunnittelu (O14-O15)
 • Tuotteen ja raaka-aineiden valmistajan ilmoitukset/deklaraatiot (Liite 2 ja 3).

Toivomme kommentteja erityisesti seuraavista kohdista:

 • Sisältyvien aineiden luokitus (O4). Katso vaatimus, joka perustuu sivulla 11 olevaan sisältyvien aineiden ja epäpuhtauksien määritelmään.
 • Kloorin tiukennettu raja-arvo (O8)
 • Kiellettyjen aineiden luettelo; onko luettelossa ainetta, jolla ei ole merkitystä?
 • Uusi tehokkuusvaatimus; sekä testimenetelmät että raja-arvot (O12)
 • Kierrätysmateriaaleja ja kierrätyssuunnittelua koskevat pakkausvaatimukset (O14-O15)

Kuka voi antaa lausunnon?

Kaikki liukkaudentorjunta-aineiden kriteerien kehittämisestä kiinnostuneet voivat antaa lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausuntopyynnöstä muille henkilöille ja organisaatiolle, joita asia koskee.

Lausuntojen toimitus

Lähetä lausuntosi tämän linkin kautta. Lausunnot voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen joutsen@ecolabel.fi, otsikoksi Liukkaudentorjunta-aineiden lausunto. Toivomme vastauksia mielellään englanniksi tai ruotsiksi viimeistään 28.5.2023.

Lisätietoja: Timo Sundström, puh. 050 310 3393, timo.sundstrom@ecolabel.fi

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lausunnot kootaan ja arvioidaan. Lausuntojen perusteella tehdään kriteeriehdotus, joka toimitetaan kansallisille ympäristömerkintälautakunnille. Tämän jälkeen Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta päättää uusista kriteereistä.

Kaikki lausuntovastaukset ja Pohjoismaisen ympäristömerkinnän kommentit kootaan yhteenvetoon. Lausuntoyhteenveto on julkinen ja julkaistaan Ympäristömerkinnän sivuilla yhtä aikaa uusien kriteerien kanssa.