Joutsenmerkittyjen tuotteiden ja palveluiden on täytettävä tiukat ympäristövaatimukset, jotka perustuvat elinkaariajatteluun eli huomioivat tuotteiden raaka-aineet, valmistuksen, käytön sekä loppusijoituksen. Lisäksi vaatimuksia asetetaan laadulle, terveydelle ja turvallisuudelle.

Joutsenmerkkiä saa käyttää vain tuotteissa ja palveluissa, joille on myönnetty merkin käyttöoikeus. Suomessa Joutsenmerkin myöntää ja sen käyttöä valvoo Ympäristömerkintä – Motiva Services Oy. Se tarkastaa, että tuote tai palvelu täyttää Joutsenmerkin vaatimukset.

Merkin käyttöoikeus on määräaikainen, kuten vaatimuksetkin. Tuotteelle tai palvelulle tulee hakea merkkiä uudestaan aina, kun vaatimuksia tiukennetaan eli tavallisesti 3-5 vuoden välein.

  • Joutsenmerkki on Suomen tunnetuin ympäristömerkki (YouGov Norge AS, tammikuu 2013)
  • Joutsenemerkki on Suomen viidenneksi arvostetuin brändi (Taloustutkimus Oy ja Markkinointi&Mainonta: Bränditutkimus 2014)