Ympäristömerkinnän hallitus edistää kestäviä elämäntapoja

Mitä yhteistä on Astrid Thorsilla, Vesa Silfverillä ja Jari Kostamolla? He kolme muodostavat Ympäristömerkintä Suomi Oy:n hallituksen, jonka tehtävänä on luotsata Joutsenmerkkiä ja EU-ympäristömerkkiä.

Hallituksen puheenjohtaja Astrid Thors on helsinkiläinen varatuomari, joka ajaa paljon spåralla. Lisäksi hän toimii Ympäristömerkintälautakunnan puheenjohtajana.

– Haluan edistää sitä, että Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki ovat edelläkävijöitä kestävän elämäntavan edistämisessä. Haluan, että Suomi pääsee samalle tasolle kuin muut Pohjoismaat ympäristömerkittyjen tuotteiden määrässä ja vastuullisessa kuluttamisessa.

Espoolainen 8-vuotiaiden kaksosten isä Vesa Silfver (kuvassa oikealla) on Motiva-konsernin toimitusjohtaja. Ympäristömerkintä Suomi on Motivan tytäryhtiö, jonka toimitusjohtajana toimii Riikka Holopainen (kuvassa vasemmalla).

– Kestävien elämäntapojen edistäminen on osa Motivan tavoitteita valtion kestävän kehityksen yhtiönä. Ympäristömerkintä on merkittävä toimija, joka tukee kuluttajia ympäristöystävällisten valintojen tekemisessä arjessa, Silfver sanoo.

Jari Kostamo (kuvassa vasemmalla) on pitkän linjan markkinoinnin ammattilainen ja yritysjohtaja, joka on vaikuttanut muun muassa mainonnan eettisessä neuvostossa.

– Olen kiinnostunut siitä, miten Ympäristömerkintä voi auttaa yrityksiä ja yhteistyökumppaneita entistä kunnianhimoisemmiksi vastuullisuusasioissa. Nykyisin on normaalia se, mikä ennen oli edistyksellistä.

Tulevaisuuspohdintaa

Ilmastonmuutos on herättänyt vahvemmin kaikkien kansalaisten ympäristötietoisuuden ja halun vaikuttaa. Silfverin mukaan kuluttajat tarvitsevat tietoa arjen valintatilanteessa ja ympäristömerkit ovat luotettu keino tunnistaa kestävät tuotteet.

– Tulevaisuudessa digitalisaatio luo uusia keinoja viestiä tuotteiden vastuullisuutta kansalaisille. Esimerkiksi lohkoketjujen uskotaan mullistavan hajautetun datan hallinnan ja tarjoavan toimitusketjuille aivan uudenlaisen läpinäkyvyyden.

– Kun ympäristötietoisuus kasvaa, myös ympäristömerkkien kysyntä kasvaa. Tulevaisuudessa pitää keskittyä relevantteihin tuoteryhmiin, kuten Joutsenmerkittyyn rakentamiseen, jolle on valtava tarve, Thors pohtii.

– Tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän tarinoita vastuullisuudesta. Tarinoita menestyvistä yrityksistä, joiden vastuullisuus on kytketty selkeästi heidän liiketoimintaansa, Kostamo visioi.

Mutta näkyvätkö ympäristömerkit hallituksen jäsenten henkilökohtaisessa elämässä?

Silfver kertoo pyrkivänsä aina valitsemaan ympäristömerkittyjä tuotteita oman perheen ostoksilla. Thors toivoo omaan arkeensa lisää ympäristömerkittyjä palveluja, kuten hotelleja ja ravintoloita. Myös henkilökohtaisia hygieniatuotteita pitäisi hänen mielestään olla enemmän ympäristömerkittyinä. Ympäristömerkkien lisäksi Kostamo kiinnittää huomiota muun muassa Luomuun, Reiluun kauppaan ja Energiamerkkiin.