Kompassi ja maisema, kuvituskuva

Tutkittua tietoa: Ympäristömerkkien hyöty liiketoiminnalle koetaan merkittäväksi

Yritykset kokevat Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin hyödyn liiketoiminnalleen merkittäväksi. Merkit ovat myös tärkeitä vastuullisuusviestinnän työkaluja, sillä niiden avulla on helpompi erottua viherpesuviidakossa.

Ympäristömerkintä Suomen asiakaskokemustutkimuksessa selvitettiin Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin luvanhaltijoiden kokemuksia merkkien hakemisesta ja hyödyistä. Tutkimukseen haastateltiin 60:tä ympäristömerkkien suomalaista luvanhaltijaa syksyllä 2023. Tutkimuksen toteutti Verian (entinen Kantar).

Luvanhaltijoiden tyytyväisyys ympäristömerkkeihin on kasvanut lähes kaikilla osa-alueilla vuoden 2021 jo entisestäänkin hyvistä lukemista.

– Riippumaton ympäristömerkki auttaa erottautumaan harhaanjohtavasta viherpesusta. Varmasti tämänkin takia luvanhaltijat kokevat ansaitut merkkinsä entistäkin arvokkaammiksi, mutta myös Ympäristömerkinnältä saatu tuki saa yhä enemmän tunnustusta. Siitä kuuluu suuri kiitos henkilökunnallemme, Ympäristömerkintä Suomen toimitusjohtaja Riikka Holopainen sanoo.

Erityisesti Joutsenmerkin tunnetun brändin ja vaativien kriteerien koetaan tukevan yritysten viestintää ja vastuullisuustyötä.

Vastuullisuusviestinnän luotettavuus ja viherpesun välttäminen olivatkin lähes kaikille vastaajille keskeisiä syitä merkin hakemiseen. Myös julkisten hankintojen kilpailutukset vaikuttivat yhä useampien päätökseen hakea ympäristömerkkiä.

84 %
Joutsenmerkin luvanhaltijoista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä merkkiin (arvosanat 4 ja 5 asteikolla 1–5)
93 %
pitää ympäristömerkin hyötyä liiketoiminnalle vähintään hyvänä, yli puolet erittäin hyvänä

Ympäristömerkinnältä saatua tukea arvostetaan

Joutsenmerkin tai EU-ympäristömerkin saamiseksi tuotteiden ja palveluiden on täytettävä kunnianhimoiset kriteerit. Kriteerien täyttyminen varmistetaan kattavan dokumentoinnin ja tarkastuskäyntien avulla.

Yritysten kokemukset hakuprosessista ovat pääosin myönteisiä. Erityisesti Ympäristömerkinnän henkilökunnalta saatu neuvonta saa kiitosta, vaikka osalle hakemus olikin odotettua työläämpi.

– Merkin eteen tehdään paljon ympäristön kannalta tärkeää työtä, joka ei välttämättä näy suoraan kuluttajalle. Luvanhaltijamme ovat valmiita haastamaan itseään ja kehittämään toimintaansa yltääkseen kriteereihin. Sitä haluamme myös Ympäristömerkinnän puolelta tukea, Holopainen kiittää luvanhaltijoiden työtä.

Myös Ympäristömerkinnän tarjoamaa viestintätukea arvostetaan. Erityisesti Ympäristömerkinnältä saatu tuki organisaation sisäisen vastuullisuustyön edistämiseen ja työ kuluttajakysynnän kasvattamiseksi saivat aiempaakin parempia arvioita.

Kesällä 2023 käynnistyikin Joutsenmerkin pohjoismainen mainoskampanja, johon myös luvanhaltijoita kannustettiin osallistumaan esimerkiksi sosiaalisen median postauksilla. Ympäristömerkintä järjesti myös paljon kiinnostusta herättäneen webinaarin EU:ssa ympäristöaiheiselle markkinoinnille kaavaillusta sääntelystä.

Tutkimuksen mukaan yritykset hyödyntävätkin ansaittuja ympäristömerkkejään selvästi aiempaa aktiivisemmin. Luvanhaltijat ovat myös kiinnostuneita erilaisista yhteistöistä Ympäristömerkinnän kanssa. Esimerkiksi webinaareja, yhteisiä kampanjoita ja viestintämateriaaleja pidetään tervetulleina.

Yli 90 %
luvanhaltijoista käyttää merkkiä vastuullisuusviestinnässään
Noin 80 %
käyttää merkkiä sosiaalisessa mediassa ja mainonnassa