Ympäristömerkinnän henkilökuntaa vuonna 2019

Ympäristömerkki erottuu joukosta – Kantar tutki Ympäristömerkinnän asiakaskokemusta

Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki ovat yrityksille tärkeitä työkaluja ympäristövastuullisuuden kehittämiseen. Luotettava merkki auttaa myös erottautumaan kilpailijoista ja tuo uskottavuutta vastuullisuusviestintään.

Ympäristömerkinnän asiakastyytyväisyystutkimuksessa selvitettiin Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin suomalaisten luvanhaltijoiden kokemuksia merkeistä ja yhteistyöstä Ympäristömerkinnän kanssa. Tutkimuksen toteutti Kantar syksyllä 2021.

Vuoden 2020 tutkimukseen verrattuna kehitys on suurelta osin positiivista: asiakastyytyväisyys eri osa-alueilla on joko kasvanut tai säilynyt samalla tasolla. Yleisesti tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä merkkeihin oli noin 80 prosenttia vastaajista, kuten edellisessäkin tutkimuksessa. Vain hieman tyytyväisiä tai tyytymättömiä oli alle 5 prosenttia.

Tarkemmissa kysymyksissä tyytyväisyys oli myös kasvanut.

– Ympäristömerkinnän työssä tärkeintä on tietenkin ekologisempia toimintatapoja aidosti edistävät kriteerit tuotteille ja palveluille. Vaikutukset näkyvät kuitenkin vasta kun yritykset myös yltävät kriteereihin, ja siinä haluamme olla tukena. Siksi asiakaskokemuksen tutkiminen on meille tärkeää ja positiiviset tulokset erittäin ilahduttavia, Ympäristömerkintä Suomen toimitusjohtaja Riikka Holopainen sanoo.

Tutkimuksen 58 vastaajan joukossa oli kaupallisissa ja teknisissä tehtävissä toimivia henkilöitä esimerkiksi markkinoinnista ja tuotekehityksestä sekä muun muassa yrittäjiä, toimitusjohtajia ja laatu-, ympäristö- tai vastuullisuusvastaavia.

Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin luvanhaltijoista suuri enemmistö on tyytyväisiä merkkeihin. Lähde: Ympäristömerkintä Suomi B2B-asiakaskokemustutkimus (Kantar)
Kantarin tutkimuksen mukaan Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin luvanhaltijat ovat varsin tyytyväisiä merkkeihin.

Ympäristötyö näkyväksi

Tutkimuksessa selvitettiin myös, miksi yritykset ovat päätyneet hakemaan ympäristömerkkiä ja miten merkkejä hyödynnetään esimerkiksi markkinoinnissa.

Tärkeimpiä syitä ympäristömerkin hakemiseen olivat pyrkimys toimia ympäristön kannalta vastuullisemmin ja vastuullisuusbrändin vahvistaminen. Myös kilpailijoista ja harhaanjohtavasta viherpesusta erottautumisen mainitsi suuri enemmistö vastaajista.

– Monissa yrityksissä tehdään jo vaikuttavaa ympäristötyötä, ja Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki auttavat tuomaan sen uskottavasti kuluttajien ja hankkijoiden tietoisuuteen. Työllämme haluamme kirittää yrityksiä kehittymään entisestään ja tietenkin kannustaa uusiakin mukaan, Riikka Holopainen sanoo.

Myös asiakkaiden kasvaneet vaatimukset olivat yleinen syy merkin hakemiselle. Julkisten hankintojen kilpailutukset olivat luonnollisesti tärkeitä erityisesti julkiselle sektorille suunnattujen tuotteiden valmistajien keskuudessa.

Vastaajista noin puolet koki merkin hakuprosessin sujuvuuden joko todella erinomaiseksi tai erittäin hyväksi. Kohtalaisen tai heikon arvosanan antoi alle 10 prosenttia vastaajista. Kriteerien laatu ja Ympäristömerkinnän asiantuntijoilta saatu neuvonta hakemisen aikana saivat erityisesti kiitosta.

– Asiakastyytyväisyystutkimuksessa kertyi myös runsaasti avointa palautetta ja ideoita Ympäristömerkinnän toiminnan sujuvoittamiseksi ja merkkien vaikuttavuuden lisäämiseksi, Holopainen kiittää.

Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin luvanhaltijoiden arvioita merkkien hakuprosessista asteikolla 1-5.
Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin luvanhaltijoiden kokemukset hakuprosessista ovat johdonmukaisesti hieman aiempaa myönteisempiä. Vastausten keskiarvot asteikolla 1-5.

Tukea vastuullisuusviestintään

Myönnetty Joutsenmerkki tai EU-ympäristömerkki on oltava esillä myytävässä tuotteessa tai palvelun yhteydessä. Ansaittua merkkiä voi ja kannattaa kuitenkin hyödyntää viestinnässä laajemminkin. Ympäristötyö on vaikuttavinta silloin, kun siitä myös viestitään aktiivisesti – ja asianmukaisesti.

Jopa 90 prosenttia kyselyn vastaajista kertoi yrityksen käyttävän Joutsenmerkkiä tai EU-ympäristömerkkiä verkkosivuillaan ympäristö- ja vastuullisuusasioiden joukossa. Noin 2/3 hyödynsi merkkiä myös sosiaalisessa mediassa, mainoskampanjoissa ja laajemmin vastuullisuusviestinnässä.

Tutkimuksen perusteella ympäristömerkkejä on käytetty markkinoinnissa ja viestinnässä aiempaa monipuolisemmin. Enemmistö vastaajista myös koki, että Joutsenmerkin tai EU-ympäristömerkin hyöty on selvästi muita mahdollisia merkintöjä suurempi.

Ympäristömerkinnän tarjoaman markkinointi- ja viestintätuen koettiin parantuneen kaikilla osa-alueilla vuodesta 2020. Markkinointiin ja viestintään toivottiin silti lisäpanostuksiakin.

Arvostettu ympäristömerkki

Onko yrityksenne kiinnostunut hankkimaan luotettavan ympäristömerkin, jota myös kuluttajat ja hankkijat arvostavat? Pohjoismaiden ministerineuvoston aloitteesta vuonna 1989 perustetun Joutsenmerkin tunnistaa 93 prosenttia suomalaisista ja pohjoismaisista kuluttajista, ja vuonna 2021 se valittiin Suomen seitsemänneksi arvostetuimmaksi brändiksi. Merkillä on kriteerit 55 eri tuote- ja palveluryhmälle – esimerkiksi erilaisille puhdistusaineille, paperituotteille, hotelleille, tekstiileille, rakennuksille, siivouspalveluille ja sijoitusrahastoille.

EU-ympäristömerkki puolestaan on EU:n ja ETA-alueen yhteinen virallinen ympäristömerkki. Monille tuotteille on mahdollista saada molemmat merkit.

Tutustu hakemusprosessiin täällä ja ota rohkeasti meihin yhteyttä, jos jokin askarruttaa!

Lisätietoa: