Kantar selvitti: Ympäristömerkki tukee yrityksen vastuullisuustyötä

Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin asiakaskokemustutkimuksessa kartoitettiin yritysten kokemuksia ympäristömerkeistä. Ympäristövastuullisuuden tavoittelu ja asiakkaiden vaatimukset motivoivat yrityksiä panostamaan ympäristömerkkeihin.

Ympäristömerkkien luvanhaltijoille suunnatun asiakaskokemuskyselyn toteutti Kantar talvella 2020. Yrityksiltä tiedusteltiin ympäristömerkin hankkimiseen johtaneita syitä sekä tyytyväisyyttä merkistä saatuun hyötyyn ja hakuprosessin sujuvuuteen.

Puhelinhaastatteluja kertyi yhteensä 66. Vastaajien joukossa oli sekä myynti- tai markkinointitehtävissä, tuotekehityksen parissa että yrityksen ylimmässä johdossa työskenteleviä henkilöitä.

Tärkeimpiä syitä Joutsenmerkin tai EU-ympäristömerkin valinnalle olivat ympäristövastuullisuuden lisääminen, brändin vahvistaminen ja asiakkaiden aiempaa korkeampi vaatimustaso. Myös tuotteen tai palvelun ympäristöystävällisyyden vahvistava puolueeton todistus ja kilpailukyky julkisissa hankinnoissa keräsivät mainintoja.

Yritysten tärkeimmät syyt valita Joutsenmerkki tai EU-ympäristömerkki. Kuva: Kantar

Tunnettua brändiä arvostetaan

Noin 80 prosenttia vastaajista oli joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä ympäristömerkkiin. Vastaajat kokivat ympäristömerkin tukevan yrityksen vastuullisuustyötä. Myös tiivistä yhteistyötä Ympäristömerkinnän kanssa arvostettiin.

Tyytyväisyyteen vaikuttivat eniten merkin hyvä brändi ja tunnettuus.

Joutsenmerkki tunnetaankin Pohjoismaissa erittäin hyvin: 93 prosenttia pohjoismaisista kuluttajista tunnistaa merkin. Taloustutkimuksen vuonna 2019 toteuttamassa bränditutkimuksessa Joutsenmerkki oli Suomen 11. arvostetuin brändi. Sijoitus oli erilaisista alkuperä- ja ympäristömerkeistä korkein.

EU-ympäristömerkin tunnistaa lähes puolet suomalaisista kuluttajista. Merkki on maantieteellisesti jopa maailman kattavin ympäristömerkki.

Noin 80 prosenttia yrityksistä on joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Joutsenmerkkiin ja EU-ympäristömerkkiin. Kuva: Kantar