Viherpesuun puuttuva direktiiviehdotus etenee – mitä se tarkoittaa yrityksille?

Vihreiden väittämien direktiivillä pyritään hillitsemään viherpesua. Ajankohtainen aihe keräsi Ympäristömerkinnän järjestämään webinaariin runsaslukuisen joukon yritysten, julkishallinnon, järjestöjen ja tutkimuslaitosten edustajia.

Niin EU:n kuin Suomen ympäristökeskuksenkin selvityksissä jopa puolet markkinoinnin ympäristöväittämistä on todettu harhaanjohtaviksi tai vähintään liian epämääräisiksi. Tähän Euroopan komission ehdottamalla uudella direktiivillä halutaan puuttua, jotta kuluttajat voisivat tehdä ympäristön ja ilmaston kannalta luotettavasti parempia valintoja.

Vihreiden väittämien direktiiviehdotus on yksi EU:n Green Dealin monista aloitteista. Direktiivin taustoihin ja käytännön vaikutuksiin perehdyttiin Ympäristömerkintä Suomen järjestämässä webinaarissa 25. syyskuuta.

– Kaiken tämän tavoitteena on politiikkakehys, joka tekee kestävistä tuotteista ja palveluista normin, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen tiivisti aloitteiden kirjoa webinaarissa.

Tutkittua tietoa koko elinkaaren ajalta

Uusi direktiivi edellyttäisi muun muassa, että markkinoinnissa käytettävien ympäristöväittämien on perustuttava tutkittuun ja kolmannen osapuolen varmentamaan tietoon. Väittämissä olisi huomioitava tuotteen koko elinkaaren keskeiset ympäristövaikutukset.

– Yritykselle ympäristömerkki kuten Joutsenmerkki on jo askel direktiivin edellyttämään suuntaan, sillä merkki täyttää näitä velvoitteita, ympäristöministeriön ympäristöneuvos Taina Nikula muistutti.

Nikula huomautti myös, että harhaanjohtava markkinointi on jo nykyisellään kielletty. Direktiivi toisi kuitenkin yleisiä kuluttajansuojalakeja selkeämpiä määräyksiä ja valvontamekanismeja ympäristöväittämille. Rikkomuksista voitaisiin määrätä sanktioita esimerkiksi seuraamismaksuina tai sulkemalla yritys julkisista tarjouskilpailuista määräajaksi.

Uutta sääntelyä myös ympäristömerkeille

Myös ympäristömerkeille ehdotetaan uusia laatuvaatimuksia. Euroopan markkinoilla on jopa satoja ympäristösertifikaatteja, joista monet ovat kuitenkin kaukana esimerkiksi Joutsenmerkin vaatimustasosta. ISO 14024 -standardin mukaisena tyypin 1 ympäristömerkkinä Joutsenmerkki täyttää ehdotuksessa kaavaillut vaatimukset. Direktiivi ei koskisi EU-ympäristömerkkiä, josta säädetään jo omassa lainsäädännössään.

Direktiivin viimeistely ja kansallisen lainsäädännön toteuttaminen vie todennäköisesti vielä muutamia vuosia. Yritysten on kuitenkin hyvä valmistautua sen vaikutuksiin jo nyt.