Joutsenmerkitty Päiväkoti Martta Wendelin Tuusulassa 30.8.2022

Missä mennään Joutsenmerkityssä rakentamisessa?

11. syyskuuta alkaa kestävämmän rakentamisen viikko, World Green Building Week. Se on oiva aika tutustua myös Joutsenmerkittyyn rakentamiseen, jossa 2023 onkin tapahtumarikas vuosi.

Jopa 50 prosenttia maailman luonnonvaroista käytetään rakentamiseen ja noin 40 prosenttia käytetystä energiasta kuluu rakennuksissa. Siksi rakennusalan toimet ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentämiseksi ovat erittäin tärkeitä ja vaikuttavia.

Kestävämpää rakentamista edistää myös Pohjoismaiden tunnetuin ympäristömerkki, Joutsenmerkki. Joutsenmerkityssä rakentamisessa huomioidaan niin energiatehokkuus, kiertotalous ja materiaalien jäljitettävyys kuin sisäilman laatukin. Merkin kokonaisvaltainen ja koko elinkaaren huomioiva lähestymistapa on rakentamisessa erityisen tärkeä.

Joutsenmerkityt kohteet keräävät kiitosta ja huomionosoituksia

Joutsenmerkittyjä rakennuksia on Pohjoismaissa jo tuhansia – ja esimerkiksi Joutsenmerkittyjä asuntoja siis jo kymmeniä tuhansia.

Suomessa Joutsenmerkittyjä kohteita on muutamia kymmeniä, joista suurin osa on rakennettu viimeisen muutaman vuoden aikana. Parinkymmenen asuintalon lisäksi Suomeen on valmistunut kuusi Joutsenmerkittyä koulua ja kolme päiväkotia.

Viimeisimpänä Joutsenmerkki on myönnetty Akaan Viialan yhtenäiskoululle.

Joutsenmerkityt koulut onkin otettu Suomessa hyvin vastaan. Esimerkiksi vuonna 2020 valmistuneiden Merenojan yhtenäiskoulun ja Alarannan koulun oppilaiden ja opettajien kokemuksia selvitettiin Jyväskylän yliopistolle tehdyssä kasvatustieteen gradussa. Sisäilman laatua ja tilojen valoisuutta kiiteltiin erityisesti, ja omasta koulusta oltiin myös ylpeitä.

Myös päiväkoteja ja toisen asteen oppilaitoksia on rakennettu Joutsenmerkitysti hyvin tuloksin. Vahvasti Joutsenmerkkiin hankinnoissaan sitoutunut Savon koulutuskuntayhtymä on ansainnut merkin jo kolmelle kampukselleen, ja neljäskin on loppusuoralla.

Tuusulaan vuonna 2022 valmistunut Joutsenmerkitty päiväkoti Martta Wendelin on kerännyt kiitosta myös arkkitehtuuristaan. Kohteelle on myönnetty kansainvälinen puuarkkitehtuuripalkinto sekä Tuusulan kunnalle ympäristöministeriön ja Motivan kunniamaininta julkisen puurakentamisen edistämisestä. Päiväkoti on myös yksi Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon vastikään julkaistuista ehdokkaista.

Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty päiväkoti Hyvinkäällä puolestaan palkittiin kestävän kehityksen edistämisestä julkisissa hankinnoissa jo vuonna 2017.

Joutsenmerkitty Päiväkoti Martta Wendelin Tuusulassa 30.8.2022
Päiväkoti Martta Wendelin on ansainnut Joutsenmerkin lisäksi useita tunnustuksia arkkitehtuuristaan.

Joutsenmerkityn rakentamisen kriteerit uudistuvat

Joutsenmerkityssä rakentamisessa vuosi 2023 on uudistusten vuosi. Uudisrakennusten neljännet kriteerit julkaistiin keväällä, ja korjausrakentamisen kriteerejä uudistetaan parhaillaan. Vaatimusten säännöllisillä päivityksillä varmistetaan, että niin Joutsenmerkitty tuote ja palvelu kuin rakennuskin kuuluu aina ympäristön kannalta alansa parhaimpiin.

Uudisrakennusten kriteereihin lisättiin muun muassa aiempaa laajempia toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi niin rakennuspaikalla kuin hankinnoissakin. Kriteerikehityksessä huomioitiin myös kestävän rahoituksen EU-taksonomia.

Myös korjattava rakennus voi saada Joutsenmerkin. Ensimmäiset korjausrakentamisen kriteerit julkaistiin vuonna 2017, ja muutamia kohteita on toteutettu Tanskaan ja Islantiin. Joutsenmerkitty korjausrakentaminen on herättänyt kiinnostusta Suomessakin.

Rakennusala on vihreän siirtymän ytimessä

Vuosien ahkeran rakentamisen jälkeen vauhti alalla alkoi hiipua vuonna 2022. Rakennusteollisuus RT:n suhdannekatsauksessa keväällä 2023 ennakoitiin kuitenkin jo rakentamisen vilkastumista ensi vuoden puolella. Vihreään siirtymään liittyviä investointeja pidettiin tulevaisuudessa alalle yhä tärkeämpinä. Uudisrakentamisen hiipuessa korjausrakentaminen myös usein nostaa päätään, ja Suomen peruskorjausikään tulevassa rakennuskannassa korjattavaa riittääkin.

Kilpailun kiristyessä moni yritys etsii nyt keinoja erottautuakseen rakennusmarkkinoilla. Esimerkiksi World Green Building Weekin teemoista ja Joutsenmerkin kriteereistä löytyy varmasti ajankohtaisia kehityskohteita, joista kiittävät myös ympäristö ja ilmasto.

World Green Building Week on kestävämmän rakennetun ympäristön jokavuotinen teemaviikko. Vuonna 2023 viikko keskittyy niin energian, luonnon kuin sosiaalisen vastuunkin kannalta kestävään siirtymään. Viikon taustalla on World Green Building Council, jonka Suomen organisaation FIGBC:n jäseniin kuuluu myös Joutsenmerkkiä hallinnoiva Ympäristömerkintä Suomi.