JM Suomen Joutsenmerkityt kodit näyttävät tietä tulevaisuuden rakentamiselle

Joutsenmerkityt kerrostalokodit kiinnostavat asunnonostajia niiden materiaalivalintojen ja energiatehokkuuden vuoksi. JM Suomi tarjoaa ensimmäisenä Suomessa omistusasuntoja, jotka suunnitellaan Joutsenmerkin kriteerien mukaisesti.

Asumisen kustannukset ja sähkön hinta ovat puhututtaneet viime aikoina paljon niin mediassa kuin kuluttajien keskuudessa. Samaan aikaan huoli ympäristön kuormituksesta kasvaa, minkä vuoksi rakentamisen toimialalla on alettu panostamaan energiatehokkuuteen sekä kestävämpiin toimintatapoihin. JM Suomi tarjoaa ensimmäisenä Suomessa Joutsenmerkittyjä omistusasuntoja, joiden suunnittelussa otetaan ympäristö huomioon.

­­­­– Rakentamalla Joutsenmerkitysti voimme taata ympäristölle paremmat valinnat läpinäkyvästi. Joutsenmerkki on tae siitä, että tarkat kriteerit toteutuvat. Suomen lisäksi myös Ruotsissa ja Norjassa asuntomme ovat Joutsenmerkittyjä. Valitsimme rakentaa juuri Joutsenmerkin kriteerit huomioiden, sillä se on kuluttajille ympäristömerkeistä tunnetuin ja siten luotettava, JM Suomen ympäristö- ja vastuullisuusasiantuntija Visa Kivisaari kertoo.

Talojen suunnittelu ja Joutsenmerkin kriteerit kulkevat käsi kädessä

JM Suomi on osa pohjoismaista konsernia, jonka tavoitteena on kehittää alaa ympäristöystävällisemmäksi muun muassa energiatehokkuuden osalta. Vuodesta 2018 lähtien kaikki JM Suomen talot on suunniteltu Joutsenmerkin kriteerien mukaisesti.

– JM-kotien suunnittelu ja Joutsenmerkin kriteerit kulkevat meillä käsi kädessä. Lisäksi rakentamisen prosessi on läpinäkyvä asunnon suunnittelusta materiaalivalintoihin sekä toteutukseen. Varmistamme aina yhteistyökumppaneiltamme, että käytetyt tuotteet täyttävät niille asetetut kriteerit. Omassa työssäni pääsen jatkuvasti kehittämään, miten kriteerien noudattaminen olisi entistä sujuvampaa, Kivisaari jatkaa.

Joutsenmerkki rakennuksen julkisivussa kertoo materiaalien jäljitettävyydestä, pienemmästä energiankulutuksesta sekä turvallisuudesta. Nämä asiat myös Kivisaari kokee tärkeimmiksi ominaisuuksiksi Joutsenmerkityssä kodissa.

– Lisäksi vastuullisiin materiaaleihin liittyvät kriteerit esimerkiksi päästöjen osalta täyttyvät JM-kodeissa, Kivisaari lisää.

Asunnonostajat suosivat kestävää asumista

Joutsenmerkin rakentamisen kriteerit ovat uudistumassa sekä kiinnostus Joutsenmerkittyyn rakentamiseen on nousussa. Samaan aikaan myös asunnonostajat pitävät ympäristömerkittyä asumista suuressa arvossa.

– Joutsenmerkityt kodit kiinnostavat ehdottomasti asiakkaitamme. Erityisesti materiaalivalinnat tukevat asunnonostajien päätöstä valita ympäristölle parempi koti. Joutsenmerkitty talo kuluttaa myös vähemmän energiaa, minkä lisäksi uskomme, että se myös säilyttää arvonsa pidempään kuin vastaava ei-ympäristömerkitty rakennus, Kivisaari sanoo.

JM-konsernin pohjoismaiseen asumiseen keskittyvässä tutkimuksessa selvisi, että suomalaiset kokevat kestävän ja ympäristöä säästävän asumisen merkittävämpänä kuin ruotsalaiset tai norjalaiset. Suomalaiset uskoivat myös eniten siihen, että tulevaisuudessa kestävä kehitys tulee tärkeäksi osaksi asumista.

Näemme Joutsenmerkin hyvänä käytännön työkaluna, joka asettaa ohjenuorat turvallisten ja ympäristöystävällisten kotien rakentamiselle.

Visa Kivisaari, JM Suomi

Rakentamisen ala murroksessa

Ostajien kiinnostus matalampaa energiankulutusta sekä ympäristömerkittyjä taloja kohtaan kasvaa, mikä asettaa paineita rakennusalalle. JM Suomella ympäristökäytännöt on sitoutettu osaksi talojen suunnittelu- ja rakennusprosessia.

– Muutos on tietysti aina pieni haaste, mutta selkeä prosessi helpottaa meitä varmistamaan, että lopputuloksena on Joutsenmerkitty rakennus. Näemme Joutsenmerkin myös hyvänä käytännön työkaluna, joka asettaa ohjenuorat turvallisten ja ympäristöystävällisten kotien rakentamiselle, Kivisaari kertoo.

Ympäristöasiat ovat rakennusalalla menneet eteenpäin hurjaa tahtia viime vuosina. Kehitystyötä on kuitenkin vielä jäljellä, jotta pystytään takaamaan entistä paremmat valinnat ympäristölle.

– Joutsenmerkin kriteerien muuttuessa rakennusmateriaalien hiilijalanjälki ja luonnon monimuotoisuus otetaan entistä paremmin huomioon. Paljon muutosta on siis tapahtumassa ja ympäristöasioihin ollaan tarttumassa entistä vahvemmalla otteella. Se on mielestäni loistava asia, Kivisaari jatkaa.