Ympäristömerkit julkisten hankintojen työkaluna Kööpenhaminassa

Kööpenhaminassa ympäristömerkit on valjastettu vahvasti vastuullisten julkisten hankintojen työkaluksi. Ympäristömerkintä Suomen järjestämällä virtuaalivierailulla otettiin selvää, miten tämä käytännössä toimii.

Kaikilla Pohjoismailla on yhteinen näkemys siitä, että julkisilla hankinnoilla on merkittävä vaikutus nykyisten ilmasto- ja ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa.

Ympäristömerkintä Suomi järjesti 12.11. suomalaisille julkisten hankintojen asiantuntijoille mahdollisuuden tutustua aitiopaikalta, miten Kööpenhaminan kaupungin hankintatoimi yhdessä Tanskan Ympäristömerkinnän kanssa tekee onnistuneesti töitä sen eteen, että Tanskan hallituksen määrittelemät kunnianhimoiset ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävät tavoitteet saavutettaisiin.

Virtuaalivierailun tanskalaisina isäntinä toimivat

  • Head of CSR and Procurement Law David Salomonsen, City of Copenhagen
  • Chief Consultant Rikke Dreyer, Ecolabelling Denmark
  • CSR consultant Alexandra T. de Leeneer, City of Copenhagen

Ympäristömerkintä Suomen toimitusjohtaja Riikka Holopainen johdatteli virtuaalivierailun keskustelua.

Kööpenhaminan kaupungin puheenvuoroissa tuotiin esille muun muassa seuraavia asioita:

  • Mitä ja miten ympäristömerkityistä hankinnoista on päätetty Kööpenhaminan kaupungissa
  • Miten hankintapäätös pannaan täytäntöön
  • Miten markkinavuoropuhelu järjestetään ja miten siinä ollaan mukana
  • Mitkä ovat kiinnostuksen kohteet
  • Miten työtä arvioidaan
  • Mitä on saavutettu
  • Mitkä ovat mahdollisuudet ja haasteet

Poimintoja puheenvuoroista

Salomonsenin ja Leeneeriin esitykset osoittivat, miten tärkeää on saada aikaiseksi poliittinen päätös vastuullisten hankintojen edistämisestä. Ohjeet julkisiin tarjousprosesseihin tulee olla helpot ja myös ketterät toteuttaa ja monistaa. Yhteistyö muiden kaupunkien ja hankintaorganisaatioiden välillä on erittäin merkityksellisistä.

Salomonsen korosti, että raportointi poliittisille päätöksentekijöille vastuullisten hankintojen etenemisestä ja onnistumisesta on myös hyvin tärkeää.

Dreyer avasi yhteistyötä Tanskan Ympäristömerkinnän näkökulmasta. Hän kertoi, millaisia käytäntöjä kuntien väliseen yhteistyöhön ja yritysten kanssa käytävään markkinavuoropuheluun on onnistuneesti kehitetty.

Tule mukaan pilotoimaan

Haluatko mukaan pilotoimaan Tanskan hyviä käytäntöjä yhdessä Ympäristömerkintä Suomen kanssa?

Kööpenhaminassa hyödynnetään ahkerasti Joutsenmerkkiä ja EU-ympäristömerkkiä. Mitä Suomessa voitaisiin tästä oppia, löytäisimmekö yhteistyöllä toimivan mallin omien hankinta-asiantuntijoidemme työkaluksi?

Ota yhteyttä, jutellaan yhdessä lisää!

Linkkejä