Euroopan parlamentti Strasbourg

Ympäristömerkit esittäytyivät Euroopan parlamentissa

Joutsenmerkin ja viiden muun eurooppalaisen ympäristömerkin näyttely Euroopan parlamentissa Strasbourgissa sai hyvän vastaanoton. Tilaisuudessa vierailleet parlamentin jäsenet pitivät merkkejä tervetulleina vihreän siirtymän työkaluina.

Tyypin 1 ympäristömerkit tarjoavat kuluttajille helpon tavan tehdä ympäristölle parempia valintoja, ja ne ovat tärkeitä työkaluja myös julkisille hankkijoille. Myös EU:ssa etenevä ympäristöväittämiä sääntelevä direktiiviehdotus tunnistaa luotettavat ympäristömerkit tehokkaina keinoina viherpesun torjumisessa ja vihreän siirtymän edistämisessä.

Lokakuussa vietetyn World Ecolabel Dayn tienoilla Joutsenmerkki ja viisi muuta eurooppalaista ympäristömerkkiä esittäytyivät Ranskan Strasbourgissa. Euroopan parlamentin tiloissa järjestetyssä näyttelyssä vieraili runsaasti parlamentin jäseniä ja henkilökuntaa.

Esimerkiksi pitkän linjan europarlamentaarikko ja parlamentin varapuheenjohtaja Heidi Hautala muisteli puheenvuorossaan EU:ssa 90-luvulla tavoiteltua ympäristömerkkien harmonisointia. Hautala vastusti vahvimpien ympäristömerkkien vaatimustason ja uskottavuuden heikentämistä, ja myöhemmin edisti Joutsenmerkin sekä muiden tyypin 1 ympäristömerkkien sisällyttämistä EU:n hankintadirektiiviin.

Julkiset hankkijat voivatkin nyt viitata tarjouspyynnöissään suoraan ympäristömerkkiin sen sijaan, että kaikki taustalla olevat vaatimukset olisi lueteltava erikseen. Hautala peräänkuulutti myös ympäristömerkkien entistäkin laajempaa hyödyntämistä julkisissa hankinnoissa.

Hankinnoilla voi vaikuttaa

Vuonna 2021 koko EU:n noin 14,5 biljoonan euron bruttokansantuotteesta noin 14 prosenttia oli julkisia hankintoja. Jopa kahden biljoonan euron vuotuisten hankintojen ympäristövaatimuksilla voidaan ohjata kokonaisia toimialoja kestävämpään suuntaan.

– Riippumattomat ympäristömerkit ovat tärkeitä työkaluja niin kuluttajille, yrityksille kuin julkisille hankkijoillekin. Tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten arviointi on usein monimutkaista, ja kestävämpien hankintojen edistämisessä onkin erittäin tärkeää, että hankkijat voivat hyödyntää luotettavia tyypin 1 ympäristömerkkejä mahdollisimman monipuolisesti, Ympäristömerkintä Suomen toimitusjohtaja Riikka Holopainen kommentoi.

Luotettavaa tietoa ympäristövaikutuksista tarvitaan, sillä EU:nkin selvityksissä jopa puolet markkinoinnin ympäristöväittämistä on todettu vähintään epämääräisiksi tai harhaanjohtaviksi. Euroopan markkinoilla on myös satoja vaatimustasoltaan vaihtelevia ympäristö- ja energiamerkkejä, joista edukseen erottuvat vakiintuneet ja arvostetut merkit, kuten Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki.

Tyypin 1 ympäristömerkit Strasbourgissa

  • Joutsenmerkki
  • EU-ympäristömerkki
  • Blue Angel (Saksa)
  • Austrian Ecolabel (Itävalta)
  • Milieukeur (Alankomaat)
  • On The Way to PlanetProof (Alankomaat)