Ympäristömerkinnän Riikka Holopainen Mestareiden julkaisutilaisuudessa 2022

Warner Musicin ja Joutsenmerkin yhteistyö syvenee

Warner Music ja Joutsenmerkki jatkavat yhteistyötä tapahtumien ympäristövastuullisuuden lisäämiseksi. Mestarit-kiertueelta alkanut yhteistyö jatkuu mm. Kaija Koon stadionkeikalla. Lisäksi Warner Music on allekirjoittanut ensimmäisenä yrityksenä Ympäristömerkkisitoumuksen.

Suurilla tapahtumilla on moniulotteisia ympäristövaikutuksia, logistiikasta areenojen energiankulutukseen ja oheismyyntiin.

Warner Music Finland haluaa kehittää toimintansa vastuullisuutta. Pilottihankkeeksi valikoitui viime vuonna Ellinooran, Jenni Vartiaisen, Kaija Koon ja Vesalan tähdittämä Mestarit-kiertue ja kumppaniksi Joutsenmerkki. Merkin arvostettu brändi ja merkkiä hallinnoivan Ympäristömerkinnän asiantuntemus erilaisten tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksista tukivat Warner Musicin tavoitteita.

Joutsenmerkki kartoitti tapahtumien merkittävimpiä ympäristövaikutuksia, ehdotti kehitystoimenpiteitä ja kävi vuoropuhelua tapahtumapaikkojen kanssa. Vuoropuhelun tueksi syntyi tarkistuslista tapahtumapaikkojen ympäristökäytännöistä.

Yksi kiertueen areenoista oli Turun Gatorade Center, jossa yhteistyö koettiin myös hyödylliseksi.

– Warnerin ja Joutsenmerkin yhteistyö oli hieno projekti myös Gatorade Centerille. Löysimme hyviä kehityskohteita, mutta oli myös hienoa huomata, kuinka moni asia oli jo kunnossa. Uskon, että kiertuejärjestäjät pohtivat ympäristöjalanjälkeään yhä enemmän, ja me venuena olemme haasteeseen valmiita, liiketoimintajohtaja Heidi Aho sanoo.

Vuoropuhelua käytiin mm. energiankulutuksesta, hankinnoista, ruokapalveluista ja jätehuollosta. Kiertueen henkilökunta yöpyi Joutsenmerkityissä Scandic-hotelleissa, ja ympäristömerkittyä majoitusta sekä julkisen liikenteen käyttöä suositeltiin myös yleisölle.

Vuoropuhelu jatkuu tänä vuonna mm. Kaija Koon Superstadion-konsertin osalta.

Kehitystyö jatkuu

Joutsenmerkki tekee parhaillaan selvitystä, voiko merkki luoda kriteerit tapahtumille. Selvitystyön pohjana käytetään Mestarit-kiertueelta saatuja monipuolisia kokemuksia.

– Selvitystä tehdessämme käymme keskusteluja tapahtuma-alan edustajien kanssa Suomessa. Lisäksi olemme aloittaneet dialogin Itävallan, Saksan ja Hollannin ympäristömerkkiorganisaatioiden kanssa, joissa tehdään myös työtä tapahtumakriteerien parissa, Ympäristömerkinnän toimitusjohtaja Riikka Holopainen kertoo.

Hankinnat ympäristövastuullisiksi

Yhteistyö jatkuu myös Ympäristömerkkisitoumuksen muodossa, kun Warner Musicista tuli ensimmäinen sitoumuksen tehnyt yritys.

Ympäristömerkkisitoumuksen tekijä sitoutuu edistämään virallisten ympäristömerkkien – Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin – käyttöä hankinnoissaan. Sitoumuksen avulla yritys toteuttaa omalta osaltaan Suomen kansallisia kestävän kehityksen tavoitteita.

– Sitoumus on osa Warnerin laajempaa tavoitetta tehdä vastuullisempia valintoja kaikessa toiminnassaan, Warner Musicin toimitusjohtaja Niko Nordström kertoo.