Ympäristömerkkisitoumus - kättely ja ympäristömerkkihuppari

Ensimmäiset Ympäristömerkkisitoumukset julki – selkeät tavoitteet kestävämpien hankintojen tukena

Ympäristömerkkisitoumus kannustaa organisaatioita hankkimaan kestävämmin. Warner Music Finland ja Savon koulutuskuntayhtymä ovat ensimmäisinä tehneet sitoumuksen ja näyttävät nyt mallia muille.

Ympäristömerkkisitoumus on lupaus ympäristön huomioivista hankintakäytännöistä ja se tehdään kansallisella Sitoumus2050-sivustolla. Sitoumuksen myötä hankintoja kartoitetaan kohta kohdalta, ja kehitettäville osa-alueille nimetään vastuuhenkilöt.

Joutsenmerkkiä ja EU-ympäristömerkkiä hyödyntämällä luodaan hallittavia ja tehokkaita hankintakäytäntöjä. Julkinen sitoutuminen puolestaan välittää markkinoille vahvan viestin siitä, että tuotteilta ja palveluilta toivotaan vastuullisuutta.

Savon koulutuskuntayhtymä kehittää seurantaa ja viestintää

Savon koulutuskuntayhtymä Sakky on jo pitkään hyödyntänyt hankinnoissaan ympäristömerkkejä. Koulutuskuntayhtymä on kunnostautunut erityisesti Joutsenmerkki-rakentamisen saralla, ja kolmelle koulutuskuntayhtymän kampuksista on myönnetty Joutsenmerkki.

Ympäristömerkit näkyvät myös ympäristökriteereissä, jotka on jo aiemmin laadittu sisäisessä vastuullisten hankintojen valmennuksessa.

Ympäristömerkkisitoumuksen myötä työtä jatketaan ja seurantaa tehostetaan. Ympäristömerkityistä hankinnoista pyritään myös viestimään näkyvämmin opiskelijoille.

Warner Music Finland panostaa vuoropuheluun

Myös Warner Music Finlandille Joutsenmerkki sekä EU-ympäristömerkki ovat entuudestaan tuttuja. Musiikkiyhtiö kartoitti vuonna 2022 Mestarit-kiertueella tapahtumien ympäristövaikutuksia yhdessä Joutsenmerkin asiantuntijoiden kanssa.

Pilottihankkeen tavoitteena oli löytää keinoja negatiivisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi esimerkiksi tarkistuslistojen avulla. Jo kiertueen alkumetreillä kävi ilmi, että tapahtumapaikkojen kanssa käytävä vuoropuhelu on keskeisessä roolissa.

Nyt hyväksi havaittua dialogia halutaan hyödyntää myös Warnerin hankinnoissa. Sen lisäksi, että Warner sitoutuu itse hankkimaan ympäristömerkittyä, pyritään vaikutuksia saamaan aikaan myös yhteistyökumppaneita kannustamalla.

Warner Music Finland liittyi ympäristömerkkisitoumukseen tammikuussa ja oli siten ensimmäinen oman Ympäristömerkkisitoumuksensa tehnyt yritys. Savon koulutuskuntayhtymä on ensimmäinen sitoumukseen liittynyt julkinen hankkija.