Syksyistä Helsinkiä

Vastuullisuuden merkitys kasvaa julkisissa hankinnoissa

Helsingin kaupunki käytti vuonna 2019 ympäristökriteerejä noin 70 prosentissa kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoistaan.

Julkisilla hankinnoilla on merkittävä rooli yhteiskunnassa. Ne muodostavat lähes viidenneksen Suomen bruttokansantuotteesta ja 12 prosenttia kulutusperäisistä kasvihuonekaasupäästöistä.

– Suuri osa hankintojen päästöistä syntyy rakentamisesta ja kunnossapidosta, mutta myös esimerkiksi liikenne, ruoka ja asumispalvelut tuottavat paljon päästöjä. Julkisten hankintojen kriteereillä voidaan siis vaikuttaa moniin eri toimialoihin, kertoo Helsingin kaupunkiympäristötoimialan ympäristösuunnittelija Mia Malin.

Helsingin kaupunki pyrkii vähentämään hankintojen ympäristövaikutuksia ympäristökriteereillä. Eniten kaupunki on käyttänyt vähäpäästöisyyteen sekä ympäristöjärjestelmiin ja -suunnitelmiin liittyviä kriteerejä. Hankintakriteerien määrittelemisessä kaupunki hyödyntää muun muassa Joutsenmerkin kriteereitä.

– On tärkeää, että meillä on puolueeton toimija, joka keskittyy eri toimialojen ympäristökriteerien kehittämiseen ja valvontaan. Esimerkiksi Joutsenmerkki tarkastelee todella laajasti ympäristövaikutuksia niin ilmaston, haitallisten aineiden kuin luonnon monimuotoisuudenkin kannalta, Malin sanoo.

Ympäristömerkkien laajempaa käyttöä selvitetään

Helsinki on osa pääkaupunkiseudun hankintojen ympäristöverkostoa, jonka tavoitteena on lisätä yhteistyötä julkisten hankintojen ympäristövaikutusten vähentämisessä. Verkosto pyrkii esimerkiksi selvittämään, miten Joutsenmerkkiä voisi hyödyntää laajemmin hankinnoissa. Uudistuneen hankintalain myötä ympäristömerkkiä voi jo edellyttää Suomessa kilpailutuksen kohteena olevilta tuotteilta tai palveluilta.

– Ennen kuin ympäristömerkkiä käyttää suoraan hankintakriteerinä, on varmistettava, että markkinoilla on tarpeeksi kriteerit täyttävää tarjontaa. Tämä vaihtelee toimialoittain. Esimerkiksi tuotehankinnoissa, kuten pesu- ja puhdistusaineissa, ympäristömerkittyjä tuotteita on hyvin saatavilla.

Suuri haaste hankinnoissa on myös se, kuinka sovittaa yhteen erilaiset taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen liittyvät näkökulmat.

– On huomioitava hankintojen vaikutus ilmastonmuutokseen ja ympäristöön, mutta samalla on tarkasteltava myös esimerkiksi työllisyysvaikutuksia, harmaata taloutta ja ihmisoikeuksia.

Artikkeli on osa Joutsenmerkki ja ilmastonmuutos -julkaisua.