Pirkanmaan Voimian siivoojia Vuoreksen koulukeskuksessa. Kuvaaja: Tuomas Sani

Pirkanmaan Voimia näyttää ekologisemman siivouksen esimerkkiä

Pirkanmaalla monia päiväkoteja, kouluja ja uimahalleja siivotaan Joutsenmerkitysti. Merkin kriteereistä hyötyvät niin työntekijät, tilojen käyttäjät kuin julkiset hankkijatkin.

Pirkanmaan Voimia Oy:n oman tuotannon puhtauspalveluille myönnettiin Joutsenmerkki vuonna 2019. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sekä Tampereen, Nokian ja Ylöjärven kaupunkien omistama yhtiö oli ensimmäinen julkinen palveluntuottaja, jolle myönnettiin Joutsenmerkki.

Ylöjärven lukio on yksi kohteista, jonka puhtaudesta Voimia huolehtii. Apulaisrehtori Miia Bergman kiittelee siivouksen tasoa.

– Kaikki paikat, joita on toivottu siivottavaksi, ovat myös onnistuneet. Joihinkin paikoihin on jouduttu tilaamaan nostureita. Taloa ei ole alun perin suunniteltu kovin siivousystävälliseksi, mutta kaikkeen on löytynyt ratkaisu ja siitä kiitos, Bergman sanoo.

Myös toisen vuoden lukio-opiskelijat Arwen Orajärvi ja Eero Sutinen ovat tyytyväisiä sekä koulun siisteyteen että sisäilmaan. Siivouspalvelun Joutsenmerkkiin he eivät ole kiinnittäneet erityistä huomiota, mutta lopputulos on hyvä ja tieto ympäristönäkökulman huomioimisesta ilahduttaa.

Ympäristöasiat kiinnostavatkin erityisesti nuoria aiempaa enemmän. Arwen Orajärvi kuitenkin toivoo, että aiheesta puhuisi yhä useampi.

– Ilmasto, maailman meret ja kaikki tällainen mietityttää, Orajärvi luettelee.

”Paljon muutakin kuin mopin heiluttamista”

Pirkanmaan Voimian palvelutyöntekijä Anni Vincent tuntee Ylöjärven lukion läpikotaisin. Hän oli myös paikalla, kun Joutsenmerkin myöntänyt Ympäristömerkintä Suomi kävi tarkastuskäynnillä Voimian kohteissa.

Jos Ylöjärven lukion henkilökunta ja opiskelijat ovat tyytyväisiä siivouksen tasoon, Anni Vincent puolestaan kiittelee Voimian työlle tarjoamia puitteita.

– Työtä on helpottanut kaikkein eniten se, että meillä on hyvät materiaalit ja hyvät välineet ja koneet. Kemikaalien käytössä trendi on, että vähennettäisiin mahdollisimman paljon ja suosittaisiin mikrokuituja, Vincent kertoo.

Joutsenmerkityltä siivouspalvelulta vaaditaan esimerkiksi ympäristömerkittyjen puhdistusaineiden käyttöä, tarkkaa annostelua, tehokkaita kuljetuksia ja järjestelmällistä laadunhallintaa. Henkilökuntaa on myös koulutettava merkin vaatimuksista ja ekotehokkaista käytännöistä.

– Siivooja, joka ei ole käynyt näitä koulutuksia, ei välttämättä usko että esimerkiksi aineita tarvitsee niin vähän. Voi olla enemmän harmia, jos annostelee liikaa. Pesuaine esimerkiksi kerrostuu pinnoille.

Vincent toivookin, että ympäristöasiat olisivat entistä enemmän esillä jo alan ammattikoulutuksessa. Laatuun ja ympäristöasioihin panostaminen voisi osaltaan auttaa nostamaan koko siivousalan arvostusta.

– Puhun aina siivousalan imagosta. Helposti ajatellaan, että tämä on vain mopin heiluttamista, mutta on niin paljon muutakin. Kuitenkin tässä pidetään huolta rakennuksesta ja sisäilmasta, että asiat kestävät eikä tarvitse olla heti korjaamassa. Mielenkiintoinen ja hyvä ammatti.

Hän pitää itse myös tärkeänä, että voi toimia työpaikallaan omien arvojensa mukaisesti.

Pirkanmaan Voimian siivoojia Vuoreksen koulukeskuksessa. Kuvaaja Jukka Salminen
Ylöjärven lukion lisäksi monia muitakin pirkanmaalaisia kouluja siivotaan Joutsenmerkitysti. Kuvassa Vuoreksen koulukeskus Tampereella.

Ympäristömerkki auttaa tekemään kestävämpiä hankintoja

Myös Tampereen kaupungin kehityspäällikkö Sanna Mari Huikuri on iloinen Voimialla tehtävästä ympäristötyöstä. Se näyttää suuntaa muillekin yrityksille, joilta kunnat ostavat palveluja.

– Pirkanmaan Voimia näyttää esimerkkiä muille toimijoille, ja seudullisuuden myötä vaikutetaan aiempaa laajemmin. Kaupungeilla on usein ehkä se haaste, että ollaan hyviä pyytämään asioita, mutta pitäisi aloittaa omasta pesästä, Huikuri sanoo.

Usein julkisissa hankinnoissa tärkein valintakriteeri on edullisin hinta. Monesti erilaisia laatu- tai ympäristökriteerejä ehkä haluttaisiinkin asettaa tai niiden painoarvoa nostaa, mutta se vaatii myös osaamista. Millaisen tuotteen tai palvelun ympäristökuormitus on aidosti tavallista pienempi? Onko sellaisia saatavilla?

– Haaste on ehkä juuri siinä osaamisessa ja resursseissa. Pitäisi osata asettaa oikeanlaisia kriteerejä oikeissa paikoissa. Puhtauspalveluissa Joutsenmerkki lisää esimerkiksi meidän ymmärrystämme kemikaaleista.

Sertifikaatit kuten Joutsenmerkki ovatkin hankkijalle oiva apu. Merkin vaatimustaso pyritään aina asettamaan sellaiseksi, että ympäristöhyöty verrattuna tavanomaiseen tuotteeseen tai palveluun on merkittävä, mutta markkinoiden parhaat kuitenkin pystyvät vaatimukset täyttämään. Olisi turha kilpailuttaa välttämätöntä hankintaa ehdoilla, joihin yritykset eivät pysty vastaamaan.

Hankintalain mukaan ympäristömerkkiä voidaan käyttää suoraan hankinnan kriteerinä. Tampereella ympäristökriteerien käyttöä myös seurataan. Ekologisempia hankintoja edistää myös kaupungin ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikön päätoiminen kestävien hankintojen asiantuntija.

– Ympäristövaikutusten arviointia hankinnoissa on korostettu. Hankintayhtiö Tuomi Logistiikan kautta ja kaupungin tilinpäätöksessä seurataan vuositasolla, kuinka suuressa osassa hankinnoista on käytetty ympäristökriteerejä, Huikuri kertoo.

Pirkanmaan Voimian Joutsenmerkki on lisännyt ympäristömerkittyjä hankintoja myös muualla kuin yhtiön omassa toiminnassa. Kun merkin hakemisesta puhtauspalvelulle päätettiin, samaan aikaan päättyi Tampereen kaupungin ja Tuomi Logistiikan sopimus siivousaineista- ja välineistä. Uuteen hankintasopimukseen valikoitui tietysti ympäristömerkittyjä tuotteita, joita käytetään nyt Voimian toimintaa laajemminkin Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yksiköissä.

Tampere ja Tuomi Logistiikka ovat myös solmineet sosiaali- ja terveysministeriön kanssa green deal -sopimuksen, jonka tavoitteena on vähentää haitallisia aineita varhaiskasvatusympäristöissä.

Yhteistyötä ja yhdessä oppimista

Voimialla henkilöstöä haastetaan aktiivisesti miettimään ja ehdottamaan, miten ympäristöstä voisi huolehtia vielä paremmin. Omasta toiminnasta kertyneitä oppeja jaetaan myös asiakkaille eli tilojen käyttäjille.

Ylöjärven lukiolla koulun ja Voimian väki katselmoivat tiloja yhdessä ja yhteistyö toimii. Ympäristöaiheet ovat jonkin verran esillä myös opinnoissa.

– Otetaan huomioon tuotteen tai palvelun ekologisuus, kun yritysten perustamista mietitään, lukion yrittäjyyslinjalla opiskeleva Eero Sutinen sanoo.

– Opettajan ohjauksessa toimii opiskelijoiden ympäristöaiheinen Luonnottomat-ryhmä. Koulun pihalla on nurmikon tilalla monimuotoinen niitty, jota opiskelijat hoitaa, Arwen Orajärvi puolestaan kertoo.

Entä miten omassa arjessa voisi huomioida ympäristön paremmin? Orajärven oma tavoite on hyvä vinkki monelle muullekin:

– Olisi siistiä ostaa mahdollisimman paljon uudelleenkäytettävää eikä kertakäyttöistä. Voisi syödä paljon enemmän kasvisruokaa.