Kohti ilmastoystävällistä arkea – Joutsenmerkki ja ilmastonmuutos

Tuoreessa julkaisussa esitellään ympäristömerkkejä työkaluna ilmastonmuutoksen hillinnässä. Joutsenmerkki on myös ilmastomerkki.

Ilmastonmuutos on aikamme uhkaavimpia ilmiöitä ja tärkeimpiä keskustelunaiheita.
Puheenvuoroja enemmän painavat konkreettiset teot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Joutsenmerkki on olemassa niitä tekoja varten.

– Kuluva vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen. Koronapandemia on pysäyttänyt maailman ja johtanut moniin nopeisiin muutoksiin arkipäivässämme. Samalla aikamme muita polttavia haasteita, ilmastonmuutosta ja luontokatoa, ei ole peruttu, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen muistuttaa Joutsenmerkin uudessa julkaisussa.

Kun merkki perustettiin vuonna 1989, ilmastonmuutoksesta ei vielä juuri puhuttu ilmastonmuutoksena, vaan kasvihuoneilmiön voimistumisena. Joutsenmerkki kuitenkin asetti tuotteille ilmastovaatimuksia jo aikana, jolloin ilmastonmuutokselle ei vielä ollut vakiintunutta nimeä.

Hiilijalanjälki on koko elinkaaren summa

Joutsenmerkin kriteereissä huomioidaan tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutukset monesta eri näkökulmasta ja koko elinkaaren ajalta, raaka-aineista kierrätykseen. Vaatimuksilla rajoitetaan esimerkiksi tuotantolaitosten energiankulutusta, kemikaalikuormitusta ja jätteiden määrää. Toisaalta esimerkiksi kierrätysmateriaalien, sertifioitujen raaka-aineiden ja energia- ja materiaalitehokkaiden ratkaisujen käyttöä kannustetaan.

Ilmastovaikutusten painoarvo kasvaa kriteereissä jatkuvasti.

Joutsenmerkki ja ilmastonmuutos -julkaisussa esitellään esimerkiksi rakentamisen, hotelli- ja ravintola-alan ja julkisten hankkijoiden työtä päästöjen hillitsemiseksi.

Lataa julkaisu tästä (PDF) tai lue verkkolehtenä Issuu-sivustolla.