Nanomateriaalit

Nanomateriaaleja on mm. aurinkorasvoissa, kosmetiikassa ja paristoissa. Jos nanomateriaalin ei tiedetä olevan turvallista ympäristölle ja ihmiselle, sitä ei saa käyttää Joutsenmerkityissä tuotteissa.

Nanomateriaaleja käytetään monissa paikoissa: suksien pohjassa parantamassa pitoa ja luistoa, itsepuhdistuvissa ikkunoissa, likaa hylkivissä tekstiileissä ja aurinkovoiteissa estämässä UV-säteiden vaikutusta. Jääkaappien ja pesukoneiden sisäpintoja pinnoitetaan nanohopealla, joka tappaa bakteerit.

Nanopartikkelit ovat hyvin pieniä, alle 100 nanometrin (nm) kokoisia. Yksi nanometri on metrin miljardisosa. Nanopartikkelin ja jalkapallon välinen suhde on sama kuin jalkapallon ja maapallon.

Nanomittakaavassa materiaalin kemialliset, fysikaaliset ja biologiset ominaisuudet voivat olla parempia tai jopa täysin erilaisia verrattuna tavanomaisiin materiaaleihin. Esimerkiksi kullasta tulee reaktiivista ja sen väri muuttuu.

Onko nano vaarallista?

Nanoteknologiasta voidaan saada apua moneen ongelmaan. Toisaalta paljolti on keskitytty nanomateriaalien ja -teknologian kehittämiseen ja vähemmän nanomateriaalien terveys- ja ympäristövaikutusten tutkimiseen.

Joidenkin nanopartikkelien ympäristö- ja/tai terveysvaikutuksia on tutkittu jo paljon, esimerkiksi nanohopean ja nanotitaanidioksidin. UV-filtterinä käytetyn nanotitaanidioksidin on todettu olevan turvallinen terveelle iholle, mutta haitallinen hengitysteille, jonka vuoksi sitä ei suositella spray-tuotteissa. Sen ympäristövaikutusten arviointi on edelleen kesken.

Tiedoissa on edelleen myös aukkoja. Standardimenetelmien kehitys on kesken ja siksi laajojen riskinarviointien tekeminen on haastavaa. Läheskään kaikkien nanomateriaalien kulkeutumista ympäristössä tai kohtaloa jätevedenpuhdistuksessa ei ole selvitetty. Tutkimusta siis tarvitaan edelleen ja sitä myös tehdään.

EU-lainsäädäntö ja nano

EU:ssa päätettiin joulukuussa 2016 perustaa nk. nano Observatory. Sen tarkoituksena on kerätä ja analysoida tietoa nanomateriaaleista ja antaa objektiivista ja luotettavaa tietoa nanomateriaalien markkinoista ja turvallisuudesta EU:n alueella.

Joutsenmerkki ja nano

Joutsenmerkki on huolestunut vapaista nanopartikkeleista, joiden vaikutuksia ei ole selvitetty tai joiden tiedetään olevan haitallisia.

Joutsenmerkki soveltaa nanoon varovaisuusperiaatetta. Jos nanomateriaalin ei tiedetä olevan turvallista ympäristölle ja ihmiselle, sitä ei saa käyttää ympäristömerkityissä tuotteissa.

Esimerkiksi nanohopean käyttö on kielletty. Hopea on antibakteerista ja nanokoossa antibakteerinen vaikutus tehostuu. Euroopan tieteellinen komitea on todennut, että ei voida poissulkea sitä, että nanohopea aiheuttaa haittavaikutuksia ja että asiaa tulisi selvittää lisää.