Suomaisema, pitkospuut ja auringonnousu

Ilmastoneutraali Eurooppa

EU:n Green Dealin eli vihreän kehityksen ohjelman keskeisenä tavoitteena on vähentää EU:n kasvihuonepäästöjä yli puolella vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa ilmastoneutraalius vuonna 2050. Se vaatii sekä hiilidioksidipäästöjen huomattavaa vähentämistä että hiiltä sitovia ratkaisuja, kuten hiilinieluja.

Green Dealin ilmastotavoitteiden saavutettamiseksi hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä kaikilla aloilla, teollisuudesta energiantuotantoon, liikenteeseen ja maatalouteen. Jo vuosikymmenen loppuun mennessä tavoitellaan 55 prosentin päästövähennystä vuoteen 1990 verrattuna. Tavoitetta edistetään niin sanotulla 55-valmiuspaketilla (Fit for 55).

Ilmastoneutraalius tarkoittaa, että päästöjä tuotetaan korkeintaan yhtä paljon kuin niitä vähennetään esimerkiksi hiilinieluilla. Eurooppalaisessa ilmastolaissa ilmastoneutraaliuden tavoitteeksi on säädetty vuosi 2050. Suomen ilmastolaissa tavoitteeksi on asetettu jo vuosi 2035.

Ilmasto on myös Joutsenmerkin kriteerien keskeinen osa-alue. Päästöjä vähennetään esimerkiksi vähähiilisemmille materiaaleille, uusiutuvalle energialle sekä rakennusten ja tuotantolaitosten energiatehokkuudelle asetetuilla vaatimuksilla.

Tutustu Green Dealin muihin tavoitteisiin