World Ecolabel Day article image

Tänään on merkillinen päivä – World Ecolabel Day

Tänään juhlitaan sertifioidusti vastuullisia valintoja. Riippumattomat ympäristömerkit ovat tärkeä työkalu sekä kuluttajille että yrityksille.

Lokakuun 8. päivä on tyypin 1 ympäristömerkkien päivä – World Ecolabel Day.

Mutta mikä ihmeen tyypin 1 ympäristömerkki?

Vapaaehtoinen, säännöllisesti uudistettaviin kriteereihin ja elinkaariajatteluun perustuva, riippumattoman tahon myöntämä ympäristömerkki. Sellainen, joka varmistaa tuotteen tai palvelun olevan ympäristön kannalta parhaasta päästä.

Kuten Joutsenmerkki tai EU-ympäristömerkki.

Kuluttajien, yritysten ja hankkijoiden työkalu

Aina ei ole helppoa arvioida, mikä seikka on tuotteen ympäristövaikutusten kannalta olennaisin. Tuotantolaitoksen päästöt, raaka-aineiden alkuperä, valmistuksessa käytettävät kemikaalit tai ehkäpä pakkausmateriaalit?

Tässä Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki ovat näppäriä apuvälineitä. Tuoteryhmien kriteerit on laadittu asiantuntijoiden toimesta, ja kehitystyössä huomioidaan sekä tieteen ja teknologian että markkinatilanteen kehitys. Aina on varaa parantaa.

Yrityksille merkit ovat tärkeä työkalu sekä kehitystyöhön että viestintään. Ulkopuolisen tahon myöntämä sertifikaatti on erinomainen keino viestiä yrityksen tekemää vastuullisuustyötä kuluttajille.

World Ecolabel Day:ta vietetään yli 50 maassa. Juhlapäivän takana on tyypin 1 ympäristömerkkien Global Ecolabelling Network -verkosto (GEN), jolla on yli 30 jäsentä.

– Ympäristömerkit edistävät kestävämpää kuluttamista ja tuotantoa maailmanlaajuisesti. World Ecolabel Day korostaa, että kaikki voivat kulutusvalinnoillaan vaikuttaa kestävään kehitykseen. Pienillä muutoksilla on suuri vaikutus, GENin puheenjohtaja Björn-Erik Lönn sanoo.

Pohjoismaisista kuluttajista…

  • 93 % tuntee Joutsenmerkin
  • 75 % on huolissaan siitä, mitä he itse voivat tehdä ympäristön suojelemiseksi
  • 71 % on vakuuttunut, että kuluttajien valinnat vaikuttavat ympäristöön
  • 63 % uskoo, että ympäristömerkit ovat tärkeä työkalu kulutusvalinnoissa
  • 74 % uskoo, että Joutsenmerkki helpottaa ympäristöä säästävien valintojen tekemistä
  • 76 % uskoo, että Joutsenmerkitty tuote on hyvä ympäristön kannalta hyvä valinta
  • 77 % pitää välttämättömänä, että merkintäjärjestelmä on puolueeton ja riippumaton.

Lähde: Joutsenmerkin pohjoismainen kuluttajatutkimus, IPSOS 2019

World Ecolabel Day and Nordic Swan Ecolabel