Sisäilmatalkoot Joutsenmerkin voimin: Kalajoelle halutaan terve ja turvallinen koulu

Merenojan yhtenäiskoulun rakentaminen on päässyt vauhtiin Kalajoella. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikä tahansa koulu, vaan yksi Suomessa hiljalleen yleistyvistä Joutsenmerkityistä rakennuksista.

Ruotsissa Joutsenmerkittyjä rakennuksia on jo runsaasti, ja kiinnostus on Suomessakin jatkuvassa kasvussa. Rakenteilla on useita merkkiä tavoittelevia kohteita, joista Kalajoen uusi koulu on yksi.

Noin tuhannen oppilaan yhtenäiskouluun siirtyy purettavan yläkoulun lisäksi usean pienemmän kyläkoulun oppilaat. Kalajoen keskusta-alueen hajanaista kouluverkkoa siis tiivistetään.

Valitettavan yleiset julkisten rakennusten sisäilmaongelmat ovat olleet tapetilla Kalajoellakin. Kiinnostus tulevan koulurakennuksen ympäristömerkkiin saikin pitkälti alkunsa juuri sisäilmahuolista.

– Terve ja turvallinen koulu oli lähtökohtana kaikessa, Kalajoen kaupungin tekninen johtaja Marko Raiman tiivistää.

Laatu valttia hankinnan vertailussa

Harkinnan jälkeen uudelle koululle asetettiin tavoitteeksi Joutsenmerkki. Vaikka merkki tunnetaan toistaiseksi paremmin ympäristöystävällisyyden sertifikaattina, sen kriteerit edellyttävät vähäpäästöisyyttä myös rakennuksen käyttäjän näkökulmasta.

Hanke kilpailutettiin kokonaisvastuu-urakkana, jossa toteuttaja huolehtii rakennustyön lisäksi myös suunnittelusta tilaajan asettamien vaatimusten mukaisesti. Kilpailutuksessa arvioitiin hinnan lisäksi myös laatua. Vertailtavien tarjousten pisteytyksestä noin kaksi kolmannesta koostui hinnasta ja yksi kolmannes erilaista laatutekijöistä.

Raimanin mukaan tarjouspyyntöasiakirjat laadittiin mahdollisimman yksiselitteisesti ja seikkaperäisesti, jotta laatuvaatimuksista ei aiheutuisi epäselvyyksiä. Laatu olikin valttia vertailussa.

– Tällä kertaa halvin tarjoaja ei saanut urakkaa. Laatupisteet ratkaisivat.

Laatupisteissä punnittiin esimerkiksi tulevan rakennuksen käytettävyyttä, teknisiä ratkaisuja, arkkitehtuurin tasoa, tontin käyttöä ja Joutsenmerkin vaatimuksia.

Tarjouskilpailun voitti YIT. Toteuttajan vastuulla on myös huolehtia Joutsenmerkin vaatimusten toteutumisesta. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi vähäpäästöisten rakennusmateriaalien ja energiatehokkaan tekniikan suosimista sekä jätteiden lajittelun maksimointia.

– Joutsenmerkki ei kuitenkaan ole hankkeen ainoa toimenpide, jolla terveeseen ja turvalliseen lopputulokseen pyritään, Raiman kertoo.

Työmaan kosteudenhallinnassa noudatetaan Rakentamisen Laatu RALA ry:n lanseeraamaa Kuivaketju10-toimintamallia, ja työmaan siisteydeltä edellytetään tiukinta puhtausluokkaa P1. Urakan aikatauluun on korvamerkitty myös rakennuksen huolellinen tuuletus ennen käyttöönottoa.

Vanhan yläkoulun purkutyöt sisältävän hankkeen kokonaisbudjetti on noin 30 miljoonaa euroa. Rakennustyöt alkoivat syksyllä 2018, ja tammikuuhun 2019 mennessä työmaalla on ehditty tehdä muun muassa paalutustöitä ja anturoiden betonivaluja. Valmista pitäisi aikataulun mukaan olla syksyyn 2020 mennessä.

Tutustu

Havainnekuvat: Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy