Havainnekuva Ollikkalan päiväkodista. Kuva: Teijo-Talot

Saloon rakennetaan resurssiviisas päiväkoti

Julkisten hankkijoiden on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota hankintojen ilmastopäästöihin, mutta myös sisäilman laatuun. Ollikkalan päiväkoti rakennetaan perustuksia myöten sisätiloissa.

Salon Ollikkalaan rakennetaan uutta siirtokelpoista päiväkotia. Vanha päiväkoti oli peruskorjauksen tarpeessa, mutta kaupunki totesi moduuleista rakennettavan uudisrakennuksen kannattavammaksi vaihtoehdoksi.

– Korjauskustannukset olisivat nousseet niin suureksi, että oli järkevämpi rakentaa uusi, perustelee Salon kaupungininsinööri Janne Lehto.

Uusi päiväkoti tai osia siitä on mahdollista siirtää muualle, jos lapsien määrä alueella pienenee huomattavasti.

Rakennukselle tavoitellaan myös Joutsenmerkkiä. Merkin kriteereissä korostuvat esimerkiksi energiatehokkuus sekä rakennusmateriaalien jäljitettävyys ja vähäpäästöisyys.

Kohti hiilineutraaleja hankintoja

Salon ilmasto- ja ympäristöohjelman kantavia teemoja ovat kestävät valinnat, luonto- ja kulttuuriympäristö, lähivedet, ruokalautanen ja resurssiviisaus. Ympäristönäkökulma huomioidaan myös kaupungin hankintapoliittisessa ohjelmassa.

Hankinnoissa arvioidaan myös tapauskohtaisesti, miten kestävää kehitystä voitaisiin edistää.

– Esimerkiksi Ollikkalan päiväkodin urakkahankinnassa otettiin ympäristönäkökulmat huomioon siten, että tarjoaja sai laatupisteitä, jos se sitoutui ympäristömerkittyjen materiaalien käyttämiseen, kertoo Salon kaupungin hankintapäällikkö Päivi Kohvakka.

Päiväkodilta toivotaan tietysti hyvää sisäilmaa ja terveellistä kasvuympäristöä, mutta julkisten hankkijoiden on pohdittava myös koko planeetan ilmastoon vaikuttavia päästöjä.

– Tulevaisuudessa merkittäviä asioita ovat ilmastonmuutos ja vähäpäästöisyys. Uskon, että hankinnoissa tullaan miettimään esimerkiksi sitä, miten hankinnat voivat olla hiilineutraaleja.

Joutsenmerkin asiantuntija Juha Hopponen ja myyntipäällikkö Sari Korteniemi puhumassa Salon Coastal Bootcamp -tapahtumassa
Salon IoT Campukselle kokoontui ympäristösertifioinnista kiinnostuneita matkailuyrittäjiä marraskuussa 2019. Joutsenmerkin myyntipäällikkö Sari Korteniemi ja asiantuntija Juha Hopponen puhuivat Joutsenmerkin kriteereistä hotelleille, ravintoloille ja kongressikeskuksille.

Paikallista tuotantoa

Ollikkalan päiväkodin rakentaa Teijo-Talot Salon tehtaallaan. Moduuleihin perustuvista ja tarvittaessa siirrettävistäkin rakennuksistaan tunnettu yritys on rakentanut esimerkiksi Suomen ensimmäisen Joutsenmerkityn päiväkodin Hyvinkäälle ja Joutsenmerkityn pienryhmäkodin Kaarinaan.

Entä onko Salon kaupungilla jo muita Joutsenmerkittyjä rakennuksia suunnitteilla?

– Ei ole ratkaisuja tehty, mutta ihan mahdollista se varmasti on, riippuen millainen palveluverkko tulee tulevaisuudessa olemaan. Tavoitteena on tietenkin rakentaa energiatehokkaita ja elinkaarikustannuksiltaan edullisia rakennuksia, kaupungininsinööri Lehto sanoo.

Lehdon mukaan uusi päiväkoti valmistuu kesään mennessä. Vanhan päiväkodin tiloissa saatetaan vielä järjestää muuta toimintaa, mutta rakennuksen lopullinen kohtalo on avoinna.