Esittelyasunto JM Suomen rakentamassa As Oy Höyhensaaressa.

Rakennusala tarvitsee kestävämpiä toimintamalleja – JM Suomi luottaa Joutsenmerkkiin

Rakennusyhtiö JM Suomen kaikki vuodesta 2018 eteenpäin rakentamat talot ovat Joutsenmerkittyjä. Joutsenmerkityissä kerrostaloissa ympäristö huomioidaan koko elinkaaren ajan, rakennusmateriaaleista rakentamiseen ja asumiseen.

Rakentaminen tuottaa hurjan määrän päästöjä: yli kolmanneksen koko Suomen ilmastopäästöistä. Päästöjä syntyy rakentamisesta ja rakennusmateriaalien valmistuksesta sekä rakennusten käytöstä.

JM Suomi on kerrostaloihin erikoistunut rakennusyhtiö, joka rakentaa uusia asuinalueita ja omistusasuntoja pääkaupunkiseudulla. Yhtiö on osa pohjoismaista JM-konsernia. JM Suomi sai vuonna 2018 Suomen ensimmäisen kerrostalotuotannolle myönnetyn Joutsenmerkin peruslisenssin. Jatkossa kaikki yhtiön itse toteuttamat kerrostalokodit rakennetaan Joutsenmerkin kriteerien mukaisesti.

– Emme halunneet tehdä pelkkiä pilottihankkeita, vaan rakentaa kestävän toimintamallin koko JM-konserniin. Toivoisin, että yhä useampi rakennusalan toimija olisi valmis sitoutumaan lainsäädäntöä tiukempiin ympäristökriteereihin, JM Suomen toimitusjohtaja Markus Heino kertoo.

Joutsenmerkki vähentää talon päästöjä koko elinkaaren ajalta

Rakennusalalla on käytössä useita ympäristöluokituksia. Joutsenmerkki valittiin JM-konsernin ympäristökumppaniksi, koska se on Pohjoismaissa laajasti tunnettu merkki, ja sen kriteerit tarkastelevat monipuolisesti rakennuksen ympäristö- ja terveysvaikutuksia.

Esimerkiksi kaikkien rakennuksissa käytettyjen tuotteiden ja materiaalien kemikaalit tulee olla hyväksytty ympäristömerkin kriteerien mukaisesti. Joutsenmerkkiä on haettu koko JM-konsernin asuntotuotantoon.

– Joutsenmerkin kriteerit varmistavat, että talo on monipuolisesti ympäristölle parempi. Kriteerit ohjaavat rakennusprosessia ja rakentamisen laatua, käytettäviä materiaaleja ja kemikaaleja sekä valoisuutta ja energiankäyttöä, Heino sanoo.

Kestävä rakentaminen on sijoitus tulevaisuuteen

JM Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty kerrostalo valmistui Helsinkiin keväällä 2020. Yhtiöllä on pääkaupunkiseudulla rakenteilla jo noin 400 asuntoa, jotka rakennetaan Joutsenmerkin kriteereitä noudattaen.

– Joutsenmerkityssä asunnossa on vähimmäisvaatimuksia parempi energiatehokkuus, ja kaikki materiaalit ovat laadukkaita ja kestäviä. Laadukkaiden materiaalien ja uuden tekniikan myötä asunto myös säilyttää arvonsa ja on varma sijoitus tulevaisuuteen.

Artikkeli on osa Joutsenmerkki ja ilmastonmuutos -julkaisua.